Bóg jest bliższy człowiekowi niż człowiek sam sobie.


bóg-jest-bliższy-człowiekowi-ż-człowiek-sam-sobie
paul evdokimovbógjestbliższyczłowiekowiniżczłowieksamsobiebóg jestjest bliższybliższy człowiekowiczłowiekowi niżniż człowiekczłowiek samsam sobiebóg jest bliższyjest bliższy człowiekowibliższy człowiekowi niżczłowiekowi niż człowiekniż człowiek samczłowiek sam sobiebóg jest bliższy człowiekowijest bliższy człowiekowi niżbliższy człowiekowi niż człowiekczłowiekowi niż człowiek samniż człowiek sam sobiebóg jest bliższy człowiekowi niżjest bliższy człowiekowi niż człowiekbliższy człowiekowi niż człowiek samczłowiekowi niż człowiek sam sobie

Człowiekowi człowiek wciąż jeszcze jest bliższy aniżeli anioł.Naj­bliższy jes­tem sam sobie.Gdyby jakiś opiekuńczy bóg lub mądry mąż rozkazał człowiekowi wyrażać natychmiast w słowach to, co sobie tylko pomyśli o swojej osobie - nikt nie zniósłby tego przez jeden dzień; o tyle więcej szanujmy opinię cudzą o nas samych niż własne nasze zdanie.Pomóż sobie sam, to i Bóg ci pomoże!Mądry idealizm jest bliższy mądremu materializmowi niż głupi materializm.Człowieko­wi człowiek wciąż jeszcze jest bliższy aniżeli anioł.