Bóg jest moją nieskończonością. W nim kocham i jestem kochana. W nim posiadam wszystko.


bóg-jest-moją-nieskończonośą-w-nim-kocham-i-jestem-kochana-w-nim-posiadam-wszystko
elżbieta błbógjestmojąnieskończonościąnimkochamjestemkochanaposiadamwszystkobóg jestjest mojąmoją nieskończonościąw nimnim kochamkocham ii jestemjestem kochanaw nimnim posiadamposiadam wszystkobóg jest mojąjest moją nieskończonościąw nim kochamnim kocham ikocham i jestemi jestem kochanaw nim posiadamnim posiadam wszystkobóg jest moją nieskończonościąw nim kocham inim kocham i jestemkocham i jestem kochanaw nim posiadam wszystkow nim kocham i jestemnim kocham i jestem kochana

To, jakim jestem człowiekiem, jest nieskończenie ważniejsze od tego, co posiadam. -Phil Bosmans
to-jakim-jestem-człowiekiem-jest-nieskończenie-ważniejsze-od-tego-co-posiadam
Malowanie jest jedyną umiejętnością, którą posiadam, nie posiadam żadnych innych. -Frida Kahlo
malowanie-jest-jedyną-umiejętnośą-którą-posiadam-nie-posiadam-żadnych-innych
Nie dlatego najsmutniejszy jest zgon, że wraz z nim wszystko się kończy, lecz dlatego, że po nim nic się nie zaczyna. -Tadeusz Kotarbiński
nie-dlatego-najsmutniejszy-jest-zgon-że-wraz-z-nim-wszystko-ę-kończy-lecz-dlatego-że-po-nim-nic-ę-nie-zaczyna
Z nim będziesz szczęśliwsza, Dużo szczęśliwsza będziesz z nim. Ja, cóż – Włóczęga, niespokojny duch, Ze mną można tylko Pójść na wrzosowisko I zapomnieć wszystko. -Edward Stachura
z-nim-będziesz-szczęśliwsza-dużo-szczęśliwsza-będziesz-z-nim-ja-cóż-włóczęga-niespokojny-duch-ze-mną-można-tylko-pójść-na