Bóg jest moją nieskończonością. W nim kocham i jestem kochana. W nim posiadam wszystko.


bóg-jest-moją-nieskończonośą-w-nim-kocham-i-jestem-kochana-w-nim-posiadam-wszystko
elżbieta błbógjestmojąnieskończonościąnimkochamjestemkochanaposiadamwszystkobóg jestjest mojąmoją nieskończonościąw nimnim kochamkocham ii jestemjestem kochanaw nimnim posiadamposiadam wszystkobóg jest mojąjest moją nieskończonościąw nim kochamnim kocham ikocham i jestemi jestem kochanaw nim posiadamnim posiadam wszystkobóg jest moją nieskończonościąw nim kocham inim kocham i jestemkocham i jestem kochanaw nim posiadam wszystkow nim kocham i jestemnim kocham i jestem kochana

To, jakim jestem człowiekiem, jest nieskończenie ważniejsze od tego, co posiadam.Malowanie jest jedyną umiejętnością, którą posiadam, nie posiadam żadnych innych.Nie dlatego najsmutniejszy jest zgon, że wraz z nim wszystko się kończy, lecz dlatego, że po nim nic się nie zaczyna.Winien jestem ci wszystko, ponieważ cię kocham.W języku poezji, gdzie każde słowo się waży, nic już zwyczajne i normalne nie jest. Żaden kamień i żadna nad nim chmura. Żaden dzień i żadna po nim noc. A nade wszystko żadne niczyje na tym świecie istnienie.Z nim będziesz szczęśliwsza, Dużo szczęśliwsza będziesz z nim. Ja, cóż – Włóczęga, niespokojny duch, Ze mną można tylko Pójść na wrzosowisko I zapomnieć wszystko.