Bóg jest samą wspaniałomyślnością: odbierając, daje, a odbiera tylko to, czego nieposiadanie zapewnia większe szczęście.


bóg-jest-samą-wspaniałomyślnośą-odbierając-daje-a-odbiera-tylko-to-czego-nieposiadanie-zapewnia-większe-szczęście
luise rinserbógjestsamąwspaniałomyślnościąodbierającdajeodbieratylkotoczegonieposiadaniezapewniawiększeszczęściebóg jestjest samąsamą wspaniałomyślnościąodbiera tylkoczego nieposiadanienieposiadanie zapewniazapewnia większewiększe szczęściebóg jest samąjest samą wspaniałomyślnościąa odbiera tylkoczego nieposiadanie zapewnianieposiadanie zapewnia większezapewnia większe szczęściebóg jest samą wspaniałomyślnościączego nieposiadanie zapewnia większenieposiadanie zapewnia większe szczęścieczego nieposiadanie zapewnia większe szczęście

Większe szczęście daje nadzieja zawarta w dążeniu - niż świadomość, że oto jesteśmy u mety.Bóg jest Miłością - to znaczy, że Bóg jest tym gniaz­dem człowieka, w którym cze­ka na niego os­wo­jone szczęście. Szczęście os­wo­jone to szczęście, które nie ucieka. Jest wieczne.Szczęście Bóg daje, a szatan przyrzeka.Wesołość to jedyna rzecz, która w gotówce daje szczęście, wszystko inne to tylko weksel na szczęście.Bóg daje szczęście, ale człowiek musi je złapać.Szczęście pozostaje w stosunku prostym do tego, co daje się w swojej miłości, nie zaś do tego, co się w miłości odbiera.