Bóg jest zawsze po stronie wielkich batalionów.


bóg-jest-zawsze-po-stronie-wielkich-batalionów
henri de turennebógjestzawszepostroniewielkichbatalionówbóg jestjest zawszezawsze popo stroniestronie wielkichwielkich batalionówbóg jest zawszejest zawsze pozawsze po stroniepo stronie wielkichstronie wielkich batalionówbóg jest zawsze pojest zawsze po stroniezawsze po stronie wielkichpo stronie wielkich batalionówbóg jest zawsze po stroniejest zawsze po stronie wielkichzawsze po stronie wielkich batalionów

Wina jest zawsze po stronie partnera - BrydżW Chrystusie stoi Bóg po naszej stronie.Zadaniem przyjaciela jest być po twojej stronie, kiedy nie masz racji. Prawie wszyscy są po twojej stronie, kiedy masz rację.Miejcie kult wielkich ludzi i wielkich rzeczy.Bóg jest zawsze z silniejszymi pułkami.Naturalni. Zło wywierało zawsze wielkie wrażenie! A natura jest zła! Bądźmy więc naturalni - tak rozumują po cichu wielcy efekciarze ludzkości, których się nazbyt często zaliczało do wielkich ludzi.