Bóg mówi często tak cicho, ze łatwo można Go nie usłyszeć.


bóg-mówi-często-tak-cicho-ze-łatwo-można-go-nie-usłyszeć
karl rahnerbógmówiczęstotakcichozełatwomożnagonieusłyszećbóg mówimówi częstoczęsto taktak cichoze łatwołatwo możnamożna gogo nienie usłyszećbóg mówi częstomówi często takczęsto tak cichoze łatwo możnałatwo można gomożna go niego nie usłyszećbóg mówi często takmówi często tak cichoze łatwo można gołatwo można go niemożna go nie usłyszećbóg mówi często tak cichoze łatwo można go niełatwo można go nie usłyszeć

Nigdzie dobroć nie mówi do nas piękniej i dobitniej, niż w cichym świecie małych rzeczy. To wydaje się dziwne, ale jest łatwe do zrozumienia. Głos dobra mówi prawie zawsze cicho. I tylko w ciszy można dobrze zrozumieć ciche głosy.Tak często mówię to co in­ni chcą usłyszeć, że sa­ma już nie wiem co z te­go jest prawdą.Już od dawna wiedziałem, że łatwo można oszaleć. Nietrudno. Nie myślałem jednak, że tak straszliwie łatwo. Z czasem zacząłem coraz lepiej się na tym znać. Tak, że teraz mogę postawić zagadkę: jaka jest najłatwiejsza rzecz na świecie? Oszaleć! I druga zagadka: jaka jest najtrudniejsza rzecz na świecie? Nie oszaleć! Tak więc i ja wniosłem mały [...]Tak często ko­bieta mówi Jak cicho szumi woda, jak cicho szumi las, tak cicho nasza miłość wkroczyła między nas.Tak często mówi­my, że tęskni­my, cho­ciaż na­wet nie czekamy.