Bóg mówi tyl­ko języ­kiem umarłych.


bóg-mówi-tyl­ko-języ­kiem-umarłych
jatojabógmówityl­kojęzy­kiemumarłychbóg mówimówi tyl­kotyl­ko języ­kiemjęzy­kiem umarłychbóg mówi tyl­komówi tyl­ko języ­kiemtyl­ko języ­kiem umarłychbóg mówi tyl­ko języ­kiemmówi tyl­ko języ­kiem umarłychbóg mówi tyl­ko języ­kiem umarłych

Bun­ty są języ­kiem niewysłuchanych.Mów zaw­sze języ­kiem zro­zumiałym dla innych.Jeden ze znajomych skarżył się: - Moja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi tego co mówi.Je­den ze zna­jomych skarżył się: - Mo­ja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi te­go co mówi.Dla wielu, pi­sanie jest jak ar­te­tera­pia. Formą chla­pania języ­kiem, gdy się ulewa.bełkot me­diów roz­prasza mo­je myśli każdy uważa, że to co mówi jest najważniesze tymczasem mój ko­lej­ny oddech jest naj­ważniej­szy reszta jest tyl­ko do­dat­kiem do niego *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki