Bóg mieszka wszędzie tam, gdzie się Go wpuści.


bóg-mieszka-wszędzie-tam-gdzie-ę-go-wpuś
menachem mendelbógmieszkawszędzietamgdziesięgowpuścibóg mieszkamieszka wszędziewszędzie tamgdzie sięsię gogo wpuścibóg mieszka wszędziemieszka wszędzie tamgdzie się gosię go wpuścibóg mieszka wszędzie tamgdzie się go wpuści

Bóg mie­szka wszędzie, gdzie się Go wpuści.Jesteśmy Nie wszędzie, gdzie jest wo­da, muszą być żaby; ale gdzie słychać żaby, tam jest woda.Po­lity­cy wszędzie są ta­cy sa­mi. Obiecują zbu­dować most na­wet tam, gdzie nie ma rzeki.Politycy są wszędzie tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki.Życie jest źródłem rozkoszy, ale wszędzie tam, gdzie hołota przychodzi pić - zatruwa.