Bóg nas kocha nie dlatego, ze jesteśmy tak wartościowi, lecz jesteśmy tak wartościowi dlatego, że On nas kocha.


bóg-nas-kocha-nie-dlatego-ze-jesteśmy-tak-wartościowi-lecz-jesteśmy-tak-wartościowi-dlatego-że-on-nas-kocha
helmut thielickebógnaskochaniedlategozejesteśmytakwartościowileczwartościowiżeonkochabóg nasnas kochakocha nienie dlategoze jesteśmyjesteśmy taktak wartościowilecz jesteśmyjesteśmy taktak wartościowiwartościowi dlategoże onon nasnas kochabóg nas kochanas kocha niekocha nie dlategoze jesteśmy takjesteśmy tak wartościowilecz jesteśmy takjesteśmy tak wartościowitak wartościowi dlategoże on nason nas kochabóg nas kocha nienas kocha nie dlategoze jesteśmy tak wartościowilecz jesteśmy tak wartościowijesteśmy tak wartościowi dlategoże on nas kochabóg nas kocha nie dlategolecz jesteśmy tak wartościowi dlatego

Kochamy życie nie dlatego, że jesteśmy przyzwyczajeni do życia, lecz dlatego, że jesteśmy przyzwyczajeni do kochania. -Friedrich Nietzsche
kochamy-życie-nie-dlatego-że-jesteśmy-przyzwyczajeni-do-życia-lecz-dlatego-że-jesteśmy-przyzwyczajeni-do-kochania
Bóg prosi o naszą miłość nie dlatego, że jej potrzebuje, lecz dlatego, że dla nas jest ona niezbędna. -Franz Werfel
bóg-prosi-o-naszą-miłość-nie-dlatego-że-jej-potrzebuje-lecz-dlatego-że-dla-nas-jest-ona-niezbędna
Jesteśmy śmiertelni nie dlatego, że umrzemy, ale dlatego, że rozpoczęliśmy żyć. -Karol Witold Aleksandrowicz
jesteśmy-śmiertelni-nie-dlatego-że-umrzemy-ale-dlatego-że-rozpoczęliśmy-żyć
Większość z nas kocha z potrzeby kochania, a nie dlatego, że znaleźliśmy kogoś godnego miłości. -N. Giovanni
większość-z-nas-kocha-z-potrzeby-kochania-a-nie-dlatego-że-znaleźliśmy-kogoś-godnego-miłoś
Trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że wobec sztuki jesteśmy niczym, jesteśmy tylko narzędziem przeznaczenia, i właśnie dlatego trzeba się temu przeznaczeniu dać wypełnić. -Klaudiusz Debussy
trzeba-sobie-otwarcie-powiedzieć-że-wobec-sztuki-jesteśmy-niczym-jesteśmy-tylko-narzędziem-przeznaczenia-i-właśnie-dlatego-trzeba-ę-temu