Bóg nas zna­lazł, za­nim my zna­leźliśmy Boga.


bóg-nas-zna­lazł-za­nim-my zna­źliśmy-boga
józef stanisław tischnerbógnaszna­lazłza­nimmy zna­leźliśmybogabóg nasnas zna­lazłza­nim my zna­leźliśmymy zna­leźliśmy bogabóg nas zna­lazłza­nim my zna­leźliśmy boga

Bóg zna świat, gdyż za­myślił go w swo­jej głowie jak­by z zewnątrz, za­nim go stworzył, my zaś za­sady świata nie zna­my, gdyż żyje­my w środ­ku i ogląda­my już stworzony. -Umberto Eco
bóg-zna-świat-gdyż-za­myślił-go w swo­jej-głowie-jak­by-z zewnątrz-za­nim-go stworzył-my zaś-za­sady-świata-nie zna­my-gdyż
To nie przy­padek zrządził, że zna­leźliśmy się na tym świecie. W nim da­ne jest nam wzras­tać i doj­rze­wać, aby osiągnąć in­ny świat. -Matthias Claudius (Asmus)
to nie przy­padek-zrządził-że zna­źliśmy ę-na tym-świecie-w nim-da­ne-jest nam-wzras­ć-i doj­rze­wać-aby osiągnąć-in­ny
Szczęśli­wy młodzieńcze, któryś zna­lazł w Ho­merze piewcę swe­go męstwa!  -Aleksander Wielki
szczęśli­wy-młodzieńcze-któryś-zna­lazł-w ho­merze-piewcę-swe­go-męstwa 
Zo­rien­to­wana na ptaszki cnotę trzy­mała w klatce na wszel­ki wy­padek, gdy­by któryś zna­lazł klucz. -SaTyR_
zo­rien­to­wana-na ptaszki-cnotę-trzy­ła-w klatce-na-wszel­ki-wy­padek-gdy­by-któryś-zna­lazł-klucz