Bóg nie gra ze światem w kości.


bóg-nie-gra-ze-światem-w-koś
albert einsteinbógniegrazeświatemkościbóg nienie gragra zeze światemświatem ww kościbóg nie granie gra zegra ze światemze światem wświatem w kościbóg nie gra zenie gra ze światemgra ze światem wze światem w kościbóg nie gra ze światemnie gra ze światem wgra ze światem w kości

Nie mogę uwierzyć, że Bóg gra w kości z wszechświatem.Pan Bóg nie gra w kości! Der Her­rgott würfelt nicht. (niem.) Dob­ry Bóg us­ta­nowił gra­nice ludzkiej mądrości, nie zak­reślił je­dynie gra­nic jej głupo­cie - a to nie jest uczciwe.Bóg prag­nie, abyśmy uczci­wie roz­gry­wali naszą grę. To wszys­tko, cze­go Bóg od nas wy­maga: aby ludzie gra­li uczciwie.Świat to już niemal krwawa gra żołnierzy z krwi i kości o ołowianych duszach.gra­nicę między światem wyima­gino­wanym, a is­tniejącym obiek­tywnie wyz­nacza li­nia wiary