Bóg nie zdejmuje ciężarów, wzmacnia tylko plecy.


bóg-nie-zdejmuje-ężarów-wzmacnia-tylko-plecy
franz grillparzerbógniezdejmujeciężarówwzmacniatylkoplecybóg nienie zdejmujezdejmuje ciężarówwzmacnia tylkotylko plecybóg nie zdejmujenie zdejmuje ciężarówwzmacnia tylko plecybóg nie zdejmuje ciężarów

Bóg nie zdej­mu­je ciężarów, wzmac­nia tyl­ko plecy.Nic tak nie wzmacnia autorytetu jak milczenie.Polka współczesna - mistrzyni w podnoszeniu ciężarów.Nic bardziej nie wzmacnia człowieka, jak okazane mu zaufanie.Tylko ja dobrze znam mój własny krzyż i tylko Bóg go rozumie.Handel jest największym kompozytorem jaki kiedykolwiek żył. Zdejmuję czapkę z głowy i klękam przed jego grobem.