Bóg objawia się zarówno w człowieku, jak i w jego kraju.


bóg-objawia-ę-zarówno-w-człowieku-jak-i-w-jego-kraju
rabindranath tagorebógobjawiasięzarównoczłowiekujakjegokrajubóg objawiaobjawia sięsię zarównozarówno ww człowiekujak iw jegojego krajubóg objawia sięobjawia się zarównosię zarówno wzarówno w człowiekujak i wi w jegow jego krajubóg objawia się zarównoobjawia się zarówno wsię zarówno w człowiekujak i w jegoi w jego krajubóg objawia się zarówno wobjawia się zarówno w człowiekujak i w jego kraju

Lekarz stara się ujrzeć w człowieku jego niedomagania, sędzia jego złe strony, a ksiądz jego głupotę - im głębsza tym lepsza. -Artur Schopenhauer
lekarz-stara-ę-ujrzeć-w-człowieku-jego-niedomagania-sędzia-jego-złe-strony-a-ksiądz-jego-głupotę-im-głębsza-tym-lepsza
Nie ma lepszego narzędzia propagandy dla kraju, jak jego literatura. -Pola Gojawiczyńska
nie-lepszego-narzędzia-propagandy-dla-kraju-jak-jego-literatura
Jako jawna, realna obecność Pana objawia się tylko w oddzieleniu od jego ciała i od jego [krwi]. Pan jest realnie obecny tylko pod postacią swojej śmierci. -Georges Bataille
jako-jawna-realna-obecność-pana-objawia-ę-tylko-w-oddzieleniu-od-jego-ciała-i-od-jego-krwi-pan-jest-realnie-obecny-tylko-pod-postacią-swojej
Wdzięczność jest najpiękniejszą formą szczęścia: należy zarówno do jego przyczyn, jak i skutków -Walter Dirks
wdzięczność-jest-najpiękniejszą-formą-szczęścia-należy-zarówno-do-jego-przyczyn-jak-i-skutków
Kto poetę chce zrozumieć, musi pojechać do jego kraju. -Johann Wolfgang Goethe
kto-poetę-chce-zrozumieć-musi-pojechać-do-jego-kraju