Bóg po to cię ob­darzył ro­zumem, byś miał gdzie szu­kać ratunku.


bóg-po to ę-ob­darzył-ro­zumem-byś-miał-gdzie-szu­kać-ratunku
ali ibn abi talibbógpo to cięob­darzyłro­zumembyśmiałgdzieszu­kaćratunkubóg po to ciępo to cię ob­darzyłob­darzył ro­zumembyś miałmiał gdziegdzie szu­kaćszu­kać ratunkubóg po to cię ob­darzyłpo to cię ob­darzył ro­zumembyś miał gdziemiał gdzie szu­kaćgdzie szu­kać ratunkubóg po to cię ob­darzył ro­zumembyś miał gdzie szu­kaćmiał gdzie szu­kać ratunkubyś miał gdzie szu­kać ratunku

Trak­tuj życie wie­czne tak, ja­byś miał um­rzeć jut­ro, a życie doczes­ne, jak­byś miał żyć wiecznie. -Mahomet (Muhammad ibn Abd Allah)
trak­tuj-życie-wie­czne-tak-ja­byś-miał-um­rzeć-jut­ro-a życie-doczes­ne-jak­byś-miał-żyć-wiecznie
Gdy­by Bóg ob­darzył go dru­gim ro­zumiem, to ten ro­zum umarłby z samotności. -Harlan Coben
gdy­by-bóg-ob­darzył-go dru­gim-ro­zumiem-to ten-ro­zum-umarłby-z samotnoś