Bóg - to suma wszystkich naszych wyrzeczeń.


bóg-to-suma-wszystkich-naszych-wyrzeczeń
stefan napierskibógtosumawszystkichnaszychwyrzeczeńbógsuma wszystkichwszystkich naszychnaszych wyrzeczeńsuma wszystkich naszychwszystkich naszych wyrzeczeńsuma wszystkich naszych wyrzeczeń

Cała wiedza, suma wszystkich pytań i wszystkich odpowiedzi zawarta jest w psie.Doświadczenie jest sumą naszych rozczarowań.Piękno jest tylko sumą świadomości naszych zboczeń.Piękno jest tyl­ko sumą świado­mości naszych zboczeń.Wspólnota nie jest sumą interesów lecz sumą ofiar.nie zapomnij oddechu naszych ciał do­tyku naszych oczu spot­kań naszych dłoni uderzeń naszych serc smaku naszych ust zapachu naszych nocy śladów naszej miłości gdy budziłaś mo­je pragnienia i wte­dy cze­kałem ... na cud