Bóg włożył swoją miłość w twoje ręce, jak klucz do raju.


bóg-włożył-swoją-miłość-w-twoje-rę-jak-klucz-do-raju
phil bosmansbógwłożyłswojąmiłośćtwojeręcejakkluczdorajubóg włożyłwłożył swojąswoją miłośćmiłość ww twojetwoje ręcejak kluczklucz dodo rajubóg włożył swojąwłożył swoją miłośćswoją miłość wmiłość w twojew twoje ręcejak klucz doklucz do rajubóg włożył swoją miłośćwłożył swoją miłość wswoją miłość w twojemiłość w twoje ręcejak klucz do rajubóg włożył swoją miłość wwłożył swoją miłość w twojeswoją miłość w twoje ręce

Noc,dzień wszys­tko się plącze jak na gałęzi nit­ki pajęcze, jak w og­rodzie krzak bluszczu op­la­ta miękkim powojem, jak ręce mo­je i Twoje. W uścis­ku,splo­cie,spoj­rze­niu i geście i ręce i us­ta i ciało w rytm ser­ca przyspiesza,opada by wznieść się w zachwycie i myśli się plączą i tchu braknie. Wszys­tko to dziw­ne i niezrozumiałe i od no­wa do końca, od końca do początku i już nie wiem na ja­kim zakątku, miej­scu,cza­sie to uniesienie, a może to wszystko... przez Two­je spojrzenie Jeśli oddasz swoje prawo w ręce sędziów, a swoją religię w ręce biskupów, rychło znajdziesz się bez prawa i bez religii.To jest wasza godzi­na i pa­nowa­nie ciemności. - A za­tem grzeszni­cy mają swoją godzinę? - Tak... a Bóg ma swoją wieczność! Bóg wyznaje swoją miłość do człowieka tylko w formie przykazania: Miłość jest jak klucz, który ot­wiera te drzwi w naszej duszy, o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia.Pier­wsza miłość z wiat­rem gna, z niepo­koju drży Dru­ga miłość życie zna i z tej pier­wszej drwi A ta trze­cia jak tchórz w drzwiach przekręca klucz I wa­lizkę ma spa­kowaną już.