Bóg widzi śmierć inaczej niż my. My widzimy ją jako ciemny mur, Bóg jako bramę.


bóg-widzi-śmierć-inaczej-ż-my-my-widzimy-ją-jako-ciemny-mur-bóg-jako-bramę
walter flexbógwidziśmierćinaczejniżmymywidzimyjakociemnymurbramębóg widziwidzi śmierćśmierć inaczejinaczej niżniż mymy widzimywidzimy jąją jakojako ciemnyciemny murbóg jakojako bramębóg widzi śmierćwidzi śmierć inaczejśmierć inaczej niżinaczej niż mymy widzimy jąwidzimy ją jakoją jako ciemnyjako ciemny murbóg jako bramębóg widzi śmierć inaczejwidzi śmierć inaczej niżśmierć inaczej niż mymy widzimy ją jakowidzimy ją jako ciemnyją jako ciemny murbóg widzi śmierć inaczej niżwidzi śmierć inaczej niż mymy widzimy ją jako ciemnywidzimy ją jako ciemny mur

Sprawiedliwy w ciszy gdy wzywa Boga, Bóg widzi, Bóg słyszy, Bóg schodzi.Mocna jest jako śmierć miłość, twarda jako piekło jest zazdrość.Mocna jako śmierć jest miłość, twarda jako piekło jest zazdrość.Oblubienica: Przyłóż mię jako pieczęć do serca twego, jako pieczęć do ramienia twego; bo miłość jest mocna jak śmierć, a zazdrość twarda jak otchłań; pochodnie jej są z ognia i płomieni. Wody mnogie nie mogły ugasić miłości i rzeki nie zatopią jej; choćby człowiek dał za miłość wszystką majętność domu swego, wzgardzi nią jako nicością. Odpuszczone jej grzechy, których było wiele, bo wiele kochała.Musimy używać czasu jako narzędzia, nie jako leżanki.Traktowanie człowieka jako środka, a nie jako celu znaczy odmówienie mu prawa do życia.