Bóg wie, co ro­bi. Nie my­li się w przydziela­niu ludziom cza­su. Każde­mu da­je czas na zro­bienie te­go, co chce, by zrobił.


bóg-wie-co ro­bi-nie my­li ę-w przydziela­niu-ludziom-cza­su-każde­mu da­-czas-na zro­bienie-te­go-co chce-by zrobił
michel quoistbógwieco ro­binie my­li sięw przydziela­niuludziomcza­sukażde­mu da­jeczasna zro­bieniete­goco chceby zrobiłbóg wienie my­li się w przydziela­niuw przydziela­niu ludziomludziom cza­sukażde­mu da­je czasczas na zro­bieniena zro­bienie te­gonie my­li się w przydziela­niu ludziomw przydziela­niu ludziom cza­sukażde­mu da­je czas na zro­bienieczas na zro­bienie te­gonie my­li się w przydziela­niu ludziom cza­sukażde­mu da­je czas na zro­bienie te­go

Na suszar­ce: Nie używać pod­czas snu. (hmm… a czy jest in­ny czas na zro­bienie coś z włosami)  -Tsanyo
na suszar­-nie-używać-pod­czas-snu-hmm-a czy-jest in­ny-czas-na zro­bienie-coś-z włosami