Bóg wszystko nam dał dając nam swego Syna. Wszystko nam objawił ofiarowując nam swoje jedyne Słowo. Po Jezusie Chrystusie nie ma już na co czekać.


bóg-wszystko-nam-dał-dając-nam-swego-syna-wszystko-nam-objawił-ofiarowując-nam-swoje-jedyne-słowo-po-jezusie-chrystusie-nie-już-na-co
jan Śwbógwszystkonamdałdającswegosynawszystkoobjawiłofiarowującswojejedynesłowopojezusiechrystusieniejużnacoczekaćbóg wszystkowszystko namnam dałdał dającdając namnam swegoswego synawszystko namnam objawiłobjawił ofiarowującofiarowując namnam swojeswoje jedynejedyne słowopo jezusiejezusie chrystusiechrystusie nienie mama jużjuż nana coco czekaćbóg wszystko namwszystko nam dałnam dał dającdał dając namdając nam swegonam swego synawszystko nam objawiłnam objawił ofiarowującobjawił ofiarowując namofiarowując nam swojenam swoje jedyneswoje jedyne słowopo jezusie chrystusiejezusie chrystusie niechrystusie nie manie ma jużma już najuż na cona co czekaćbóg wszystko nam dałwszystko nam dał dającnam dał dając namdał dając nam swegodając nam swego synawszystko nam objawił ofiarowującnam objawił ofiarowując namobjawił ofiarowując nam swojeofiarowując nam swoje jedynenam swoje jedyne słowopo jezusie chrystusie niejezusie chrystusie nie machrystusie nie ma jużnie ma już nama już na cojuż na co czekaćbóg wszystko nam dał dającwszystko nam dał dając namnam dał dając nam swegodał dając nam swego synawszystko nam objawił ofiarowując namnam objawił ofiarowując nam swojeobjawił ofiarowując nam swoje jedyneofiarowując nam swoje jedyne słowopo jezusie chrystusie nie majezusie chrystusie nie ma jużchrystusie nie ma już nanie ma już na coma już na co czekać

Złudą jest wszystko, przemijającą. Jednak jest. I wiosna, jest koniczyna, i wszystko, co Bóg nam dał. I tylko strzec się trzeba nietwórczej samotności. -Irena Solska
złudą-jest-wszystko-przemijającą-jednak-jest-i-wiosna-jest-koniczyna-i-wszystko-co-bóg-nam-dał-i-tylko-strzec-ę-trzeba-nietwórczej
Przyszłość nie jest nam do niczego potrzebna. W chwili obecnej mamy wszystko, czego nam trzeba -Thich Nhat Hanh
przyszłość-nie-jest-nam-do-niczego-potrzebna-w-chwili-obecnej-mamy-wszystko-czego-nam-trzeba
Zgubne jest wszystko, co daje swobodę naszemu duchowi, nie dając nam władzy nad nami samymi. -Johann Wolfgang Goethe
zgubne-jest-wszystko-co-daje-swobodę-naszemu-duchowi-nie-dając-nam-władzy-nad-nami-samymi
Trzeba przeżyć wszystko, co jest nam dane. Cała radość i cały smutek. Nie wolno nam się od tego uchylić. Nie przeżyty smutek, przed którym uciekliśmy, i tak kiedyś nas dopadnie. -Hanna Krall
trzeba-przeżyć-wszystko-co-jest-nam-dane-cała-radość-i-cały-smutek-nie-wolno-nam-ę-od-tego-uchylić-nie-przeżyty-smutek-przed-którym
Wszystko, co Bóg ma nam do powiedzenia, możemy odczytać z Jezusa Chrystusa. -Klaus Hemmerle
wszystko-co-bóg-nam-do-powiedzenia-możemy-odczytać-z-jezusa-chrystusa