Bóg wyznaje swoją miłość do człowieka tylko w formie przykazania:


bóg-wyznaje-swoją-miłość-do-człowieka-tylko-w-formie-przykazania-będziesz-miłował-gdyż-kochając-na-nic-innego-nie-czasu
franz rosenweigbógwyznajeswojąmiłośćdoczłowiekatylkoformieprzykazaniabędzieszmiłowałgdyżkochającnanicinnegonieczasubóg wyznajewyznaje swojąswoją miłośćmiłość dodo człowiekaczłowieka tylkotylko ww formieformie przykazaniabędziesz miłowałgdyż kochającna nicnic innegoinnego nienie mama czasubóg wyznaje swojąwyznaje swoją miłośćswoją miłość domiłość do człowiekado człowieka tylkoczłowieka tylko wtylko w formiew formie przykazaniana nic innegonic innego nieinnego nie manie ma czasubóg wyznaje swoją miłośćwyznaje swoją miłość doswoją miłość do człowiekamiłość do człowieka tylkodo człowieka tylko wczłowieka tylko w formietylko w formie przykazaniana nic innego nienic innego nie mainnego nie ma czasubóg wyznaje swoją miłość dowyznaje swoją miłość do człowiekaswoją miłość do człowieka tylkomiłość do człowieka tylko wdo człowieka tylko w formieczłowieka tylko w formie przykazaniana nic innego nie manic innego nie ma czasu

W młodości rzadko wyznaje się miłość, gdyż onieśmielają wstyd, tłumiąc jej płomienie.Jeśli nie będziesz miłował, nie będziesz żył: jeśli naprawdę i konsekwentnie ukochasz, zabiją cię.Miłość Boga do człowieka jest całkowicie bezinteresowna. Bóg kocha człowieka tylko dla niego samego.Miłość daje siebie i tylko siebie, w niej wszystko się zawiera. Miłość nic nie pochłania i nie da się pochłonąć, gdyż miłość samą miłością się napełnia.Zrób to, zanim będziesz gotów, gdyż nigdy nie będziesz gotów, jeśli będziesz czekaćMożna przeżyć życie w sposób tak pełny, iż pod koniec jesteś gotów na śmierć, gdyż nie zostaje ci nic innego do roboty.