Bóstwa giną wraz ze swy­mi wyznawcami.


bóstwa-giną-wraz-ze swy­mi-wyznawcami
karol bunschbóstwaginąwrazze swy­miwyznawcamibóstwa ginąginą wrazwraz ze swy­mize swy­mi wyznawcamibóstwa giną wrazginą wraz ze swy­miwraz ze swy­mi wyznawcamibóstwa giną wraz ze swy­miginą wraz ze swy­mi wyznawcamibóstwa giną wraz ze swy­mi wyznawcami

Bóstwa giną wraz ze swoimi wyznawcami.Gdy problemy odchodzą, wraz z nimi giną szanse.Prawda podobna jest do bóstwa - nie ukazuje się bezpośrednio, musimy odgadywać ją z przejawów.Kiedyś zapytano mnie, czy według mnie wraz ze śmiercią wszystko przemija. Odpowiedziałam: Jeżeli ty dla siebie jesteś Cza­sem wy­daje się,że bóstwa założyły się,kto pot­ra­fi zro­bić coś złego-i stworzo­no ziemię Nie ma tak nikczemnego władcy, który nie znalazłby genealogów wyprowadzających jego pochodzenie w prostej lub bocznej lini od bóstwa.