Bóstwa giną wraz ze swy­mi wyznawcami.


bóstwa-giną-wraz-ze swy­mi-wyznawcami
karol bunschbóstwaginąwrazze swy­miwyznawcamibóstwa ginąginą wrazwraz ze swy­mize swy­mi wyznawcamibóstwa giną wrazginą wraz ze swy­miwraz ze swy­mi wyznawcamibóstwa giną wraz ze swy­miginą wraz ze swy­mi wyznawcamibóstwa giną wraz ze swy­mi wyznawcami

Bóstwa giną wraz ze swoimi wyznawcami. -Anonim
bóstwa-giną-wraz-ze-swoimi-wyznawcami
Gdy problemy odchodzą, wraz z nimi giną szanse. -H. Jackson Brown
gdy-problemy-odchodzą-wraz-z-nimi-giną-szanse
Prawda podobna jest do bóstwa - nie ukazuje się bezpośrednio, musimy odgadywać ją z przejawów. -Johann Wolfgang Goethe
prawda-podobna-jest-do-bóstwa-nie-ukazuje-ę-bezpośrednio-musimy-odgadywać-ją-z-przejawów
Kiedyś zapytano mnie, czy według mnie wraz ze śmiercią wszystko przemija. Odpowiedziałam: Jeżeli ty dla siebie jesteś
kiedyś-zapytano-mnie-czy-według-mnie-wraz-ze-śmiercią-wszystko-przemija-odpowiedziałam-jeżeli-ty-dla-siebie-jesteś-wszystkim-to-rzeczywiscie
Cza­sem wy­daje się,że bóstwa założyły się,kto pot­ra­fi zro­bić coś złego-i stworzo­no ziemię  -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
cza­sem-wy­daje-ęże-bóstwa-założyły-ękto-pot­ra­fi-zro­bić-coś-złego-i-stworzo­no-ziemię 
Nie ma tak nikczemnego władcy, który nie znalazłby genealogów wyprowadzających jego pochodzenie w prostej lub bocznej lini od bóstwa. -Aleksander Świętochowski
nie-tak-nikczemnego-władcy-który-nie-znalazłby-genealogów-wyprowadzających-jego-pochodzenie-w-prostej-lub-bocznej-lini-od-bóstwa