Bóstwa giną wraz ze swoimi wyznawcami.


bóstwa-giną-wraz-ze-swoimi-wyznawcami
anonimbóstwaginąwrazzeswoimiwyznawcamibóstwa ginąginą wrazwraz zeze swoimiswoimi wyznawcamibóstwa giną wrazginą wraz zewraz ze swoimize swoimi wyznawcamibóstwa giną wraz zeginą wraz ze swoimiwraz ze swoimi wyznawcamibóstwa giną wraz ze swoimiginą wraz ze swoimi wyznawcami

Bóstwa giną wraz ze swy­mi wyznawcami. -Karol Bunsch
bóstwa-giną-wraz-ze swy­mi-wyznawcami
Niektórzy wolą żyć wraz ze swoimi wspom­nieniami, niżeli z żywym człowiekiem. -Bruno
niektórzy-wolą-żyć-wraz-ze swoimi-wspom­nieniami-żeli-z żywym-człowiekiem
Gdy problemy odchodzą, wraz z nimi giną szanse. -H. Jackson Brown
gdy-problemy-odchodzą-wraz-z-nimi-giną-szanse
Prawda podobna jest do bóstwa - nie ukazuje się bezpośrednio, musimy odgadywać ją z przejawów. -Johann Wolfgang Goethe
prawda-podobna-jest-do-bóstwa-nie-ukazuje-ę-bezpośrednio-musimy-odgadywać-ją-z-przejawów
Kiedyś zapytano mnie, czy według mnie wraz ze śmiercią wszystko przemija. Odpowiedziałam: Jeżeli ty dla siebie jesteś
kiedyś-zapytano-mnie-czy-według-mnie-wraz-ze-śmiercią-wszystko-przemija-odpowiedziałam-jeżeli-ty-dla-siebie-jesteś-wszystkim-to-rzeczywiscie
Cza­sem wy­daje się,że bóstwa założyły się,kto pot­ra­fi zro­bić coś złego-i stworzo­no ziemię  -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
cza­sem-wy­daje-ęże-bóstwa-założyły-ękto-pot­ra­fi-zro­bić-coś-złego-i-stworzo­no-ziemię