Bądź dla innych słonecznym zegarem - odmierzaj dla nich tylko słoneczne godziny.


bądź-dla-innych-słonecznym-zegarem-odmierzaj-dla-nich-tylko-słoneczne-godziny
małgorzata stolarskabądźdlainnychsłonecznymzegaremodmierzajnichtylkosłonecznegodzinybądź dladla innychinnych słonecznymsłonecznym zegaremzegaremodmierzajodmierzaj dladla nichnich tylkotylko słonecznesłoneczne godzinybądź dla innychdla innych słonecznyminnych słonecznym zegaremsłonecznym zegaremodmierzaj dlaodmierzaj dla nichdla nich tylkonich tylko słonecznetylko słoneczne godzinybądź dla innych słonecznymdla innych słonecznym zegareminnych słonecznym zegaremodmierzaj dla nichodmierzaj dla nich tylkodla nich tylko słonecznenich tylko słoneczne godzinybądź dla innych słonecznym zegaremdla innych słonecznym zegaremodmierzaj dla nich tylkoodmierzaj dla nich tylko słonecznedla nich tylko słoneczne godziny

Bądź dla in­nych słonecznym ze­garem - od­mie­rzaj dla nich tyl­ko słoneczne godziny.Nie umrę w ogóle dla siebie, lecz tylko dla innych dla tych z którymi stracę łączność.Różnica między ludźmi polega tylko na tym, że dla jednych bardziej, a dla innych mniej dostępna jest wiedza.Jeśli sam nie doświadczasz cudu, bądź cudem dla innych!Wtedy otrzymujesz, gdy dajesz. Gdy dajesz, nie tylko siebie otwierasz dla innych, ale i innych otwierasz dla siebie.Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi.