Bądź gotów znosić chwilowe niewygody w imię trwałej poprawy.


bądź-gotów-znosić-chwilowe-niewygody-w-imię-trwałej-poprawy
h. jackson brownbądźgotówznosićchwiloweniewygodyimiętrwałejpoprawybądź gotówgotów znosićznosić chwilowechwilowe niewygodyniewygody ww imięimię trwałejtrwałej poprawybądź gotów znosićgotów znosić chwiloweznosić chwilowe niewygodychwilowe niewygody wniewygody w imięw imię trwałejimię trwałej poprawybądź gotów znosić chwilowegotów znosić chwilowe niewygodyznosić chwilowe niewygody wchwilowe niewygody w imięniewygody w imię trwałejw imię trwałej poprawybądź gotów znosić chwilowe niewygodygotów znosić chwilowe niewygody wznosić chwilowe niewygody w imięchwilowe niewygody w imię trwałejniewygody w imię trwałej poprawy

Gotów marzyć, gotów spełniać marze­nia, gotów żyć i um­rzeć spełnionym. [przep­raszam za powtórzenia]  -Ryder
gotów-marzyć-gotów-spełniać-marze­nia-gotów-żyć-i um­rzeć-spełnionym-przep­raszam-za powtórzenia 
Abyś źle nie umarł, żyj dobrze: jak żołnierz na warcie, bądź zawsze gotów! -Michał Kozal
abyś-ź-nie-umarł-żyj-dobrze-jak-żołnierz-na-warcie-bądź-zawsze-gotów
Zrób to, zanim będziesz gotów, gdyż nigdy nie będziesz gotów, jeśli będziesz czekać -Les Brown
zrób-to-zanim-będziesz-gotów-gdyż-nigdy-nie-będziesz-gotów-śli-będziesz-czekać
Aby odnieść sukces w interesach bądź śmiały, bądź pierwszy, bądź odmienny. -Henry Marchant
aby-odnieść-sukces-w-interesach-bądź-śmiały-bądź-pierwszy-bądź-odmienny
Bądź roz­trop­na, bądź ro­zum­na, ale nig­dy nie bądź dum­na !  -lovely-girl
bądź-roz­­na-bądź-ro­zum­na-ale-nig­dy-nie bądź-dum­na-