Bądź gotów znosić chwilowe niewygody w imię trwałej poprawy.


bądź-gotów-znosić-chwilowe-niewygody-w-imię-trwałej-poprawy
h. jackson brownbądźgotówznosićchwiloweniewygodyimiętrwałejpoprawybądź gotówgotów znosićznosić chwilowechwilowe niewygodyniewygody ww imięimię trwałejtrwałej poprawybądź gotów znosićgotów znosić chwiloweznosić chwilowe niewygodychwilowe niewygody wniewygody w imięw imię trwałejimię trwałej poprawybądź gotów znosić chwilowegotów znosić chwilowe niewygodyznosić chwilowe niewygody wchwilowe niewygody w imięniewygody w imię trwałejw imię trwałej poprawybądź gotów znosić chwilowe niewygodygotów znosić chwilowe niewygody wznosić chwilowe niewygody w imięchwilowe niewygody w imię trwałejniewygody w imię trwałej poprawy

Gotów marzyć, gotów spełniać marze­nia, gotów żyć i um­rzeć spełnionym. [przep­raszam za powtórzenia] Abyś źle nie umarł, żyj dobrze: jak żołnierz na warcie, bądź zawsze gotów!Zrób to, zanim będziesz gotów, gdyż nigdy nie będziesz gotów, jeśli będziesz czekaćBądź mi... Bądź mi niep­rze­mijającym uśmie­chem słońca Bądź mi skar­bem zam­kniętych źrenic Bądź mi czys­tym szczęściem i prawdą nie­wzburzoną, bez pod­wa­lin cier­pienia. Bez początku, bez końcu. Bądź mi. Tam gdzie ulot­ni się krzyk, stój i złap go. Wsiąkaj za­pach każdej łzy, by uczu­cia nie prze­mijały mi. Świeżością w bez­dechu bądź.Aby odnieść sukces w interesach bądź śmiały, bądź pierwszy, bądź odmienny.Bądź roz­trop­na, bądź ro­zum­na, ale nig­dy nie bądź dum­na !