Bądź niczym bijące źródło, nie zaś jak staw, w którym zawsze stoi ta sama woda.


bądź-niczym-biją-źródło-nie-zaś-jak-staw-w-którym-zawsze-stoi-sama-woda
paulo coelhobądźniczymbijąceźródłoniezaśjakstawktórymzawszestoisamawodabądź niczymniczym bijącebijące źródłonie zaśzaś jakjak staww którymktórym zawszezawsze stoistoi tata samasama wodabądź niczym bijąceniczym bijące źródłonie zaś jakzaś jak staww którym zawszektórym zawsze stoizawsze stoi tastoi ta samata sama wodabądź niczym bijące źródłonie zaś jak staww którym zawsze stoiktórym zawsze stoi tazawsze stoi ta samastoi ta sama wodaw którym zawsze stoi taktórym zawsze stoi ta samazawsze stoi ta sama woda

Bądź wodą moją nie z deszczu nie obok bądź krwią i bądź wodą mną bądź lecz sobą tą drogą nie szedł nikt bo nie mogą przes­tać chcieć bo mieć nie możesz możesz być jedynie i bądź tyl­ko i tyl­ko to wystarczy zrozum już kochasz Miłość to nie staw, w którym można zawsze znaleźć swoje odbicie. Miłość ma przypływy i odpływy. Ma też swoje rozbite okręty, zatopione miasta, ośmiornice i skrzynie złota i pereł. Ale perły leżą głęboko.Nie pod­da­waj się...nie bądź obojętna...prosze...błagam. Zmienie się dla Ciebie...chce Twe­go szczęścia..ciepła. tak strasznie mi bra­kuje Twoich oczu, bijące­go ser­ca, ciepła ciała, najsłod­szych ust, kocha­nego głosu. Bądź - ra­zem po­kona­my świat ! jest cisza w której jeszcze słyszę między skrzydłami aniołów bijące ser­ce człowieka i widzę jak niebo błękitnieje fa­lującym światłem zórz niczym słońca złota nić w la­biryn­cie nocy pośród niespełnionych zabłąka­nych snów Ludność składa się z dziwnych istot. Połowa potępia to, co sama czyni, druga połowa czyni to, co sama potępia, pozostali zawsze mówią i postępują jak należy.Zawsze bądź szlachetny. Bądź do pomocy gotowy.