Bądź oszczędnym, abyś mógł być szczodrym.


bądź-oszczędnym-abyś-mógł-być-szczodrym
aleksander fredrobądźoszczędnymabyśmógłbyćszczodrymbądź oszczędnymabyś mógłmógł byćbyć szczodrymabyś mógł byćmógł być szczodrymabyś mógł być szczodrym

Ro­zumiej, abyś mógł wie­rzyć, wierz, abyś mógł rozumieć.Rozumiej, abyś mógł wierzyć, wierz, abyś mógł rozumieć.Trze­ba być al­bo oszczędnym, al­bo cezarem.Wy­ciągam do ciebie dłoń w noc straszliwą noc i czuję jej głodu syk Chciałabym tak abyś był abyś mi w mym sercu tlił... A na licu żebyś uj­rzeć mógł pąki róż te przez ciebie i dla ciebie... Gdy­by nie te 20 km...Uwierz, abyś mógł zrozumieć.Kup sobie psa. To jedyny sposób, abyś mógł nabyć miłość za pieniądze.