Bądź panem własnego czasu - nie pozwól by zarządzał nim ktoś inny!


bądź-panem-własnego-czasu-nie-pozwól-by-zarządzał-nim-ktoś-inny
marcin bielickibądźpanemwłasnegoczasuniepozwólbyzarządzałnimktośinnybądź panempanem własnegowłasnego czasuczasunienie pozwólpozwól byby zarządzałzarządzał nimnim ktośktoś innybądź panem własnegopanem własnego czasuwłasnego czasunie pozwólnie pozwól bypozwól by zarządzałby zarządzał nimzarządzał nim ktośnim ktoś innybądź panem własnego czasupanem własnego czasunie pozwól bynie pozwól by zarządzałpozwól by zarządzał nimby zarządzał nim ktośzarządzał nim ktoś innybądź panem własnego czasunie pozwól by zarządzałnie pozwól by zarządzał nimpozwól by zarządzał nim ktośby zarządzał nim ktoś inny

... za komuny staliśmy mniej więcej wszyscy w brudnej wodzie po szyję. Więc wyglądaliśmy podobnie i wyglądało, że myślimy podobnie. Teraz woda opadła i zaczęła się rewia narodowa: ktoś podobno stał z gołą dupą, ktoś inny w dynamówkach, a jeszcze ktoś inny w stringach. Jakież to podniecające. Biedni Polacy leżą w łóżkach ze swoimi żonami [...]Czy zda­jesz so­bie sprawę, że za­nim skończysz czy­tać to zda­nie, ktoś zdąży um­rzeć, śmier­cią na­turalną, czy też w wy­niku wy­pad­ku, choroby... Ktoś in­ny właśnie się na­rodził w kochającej rodzi­nie, bądź ta­kiej, która miłości nie zna... Nie ważne, co dzieje się te­raz. Pa­miętaj, gdzieś na świecie jest ktoś, kto czu­je te­raz to sa­mo co Ty. Po­myśl o nim. Może pot­rze­buje właśnie ciebie... W szczęściu, czy też smut­ku i swej samotności...Nig­dy nie pozwól, aby ktoś Cię zmieniał wbrew Two­jej woli. Nig­dy nie daj so­bie mówić, co masz ro­bić, kim masz być.. Uwierz mi, jeśli ktoś mówi, że Cię kocha, a nie ak­ceptu­je Cię ta­kim, ja­kim jesteś, Jeśli nie możesz przy nim być sobą.. Nie jest wart Two­jego uczucia.Wyborca: ktoś, kto cieszy się z świętego przywileju prawa oddania swego głosu na kogoś, kogo ktoś inny dla niego wybrał.Bądź panem siebie, bez siły nie ma ani cnoty, ani szczęścia.Cóż ma wtedy czynić człowiek, jeśli nie zadowolić się jakimś pozorem pośrodka rzeczy w wiekuistej niemożliwości poznania bądź celu ich, bądź początku? Wszystkie rzeczy wyszły z nicości i biegną w nieskończoność. Któż nadąży tym zdumiewającym wędrówkom? Autor tych cudów rozumie je - nikt inny.