Bądź pewien, że u mnie mi­nus i minus nig­dy nie będzie plusem.


bądź-pewien-że-u mnie-mi­nus-i minus-nig­dy-nie będzie-plusem
pattbądźpewienżeu mniemi­nusi minusnig­dynie będzieplusembądź pewienże u mnieu mnie mi­nusmi­nus i minusi minus nig­dynig­dy nie będzienie będzie plusemże u mnie mi­nusu mnie mi­nus i minusmi­nus i minus nig­dyi minus nig­dy nie będzienig­dy nie będzie plusemże u mnie mi­nus i minusu mnie mi­nus i minus nig­dymi­nus i minus nig­dy nie będziei minus nig­dy nie będzie plusemże u mnie mi­nus i minus nig­dyu mnie mi­nus i minus nig­dy nie będziemi­nus i minus nig­dy nie będzie plusem

Nie bądź mędrcem - głupo­ta jest w cenie. Nie bądź kochli­wy - miłość to cierpienie. Na zim­ne zaw­sze dmuchaj! Aaa...I prze­de wszys­tkim nig­dy mnie nie słuchaj! a skądże myślisz niemądrze nie ig­raj z lamparcicą wiesz co się stanie z moją chcicą poruszasz we mnie wszys­tkie żądze więc uważaj i stąpaj mądrze jes­tem kotką a ty bądź moim pogromcą zmuś mnie rządź dy­ryguj i bądź nie zapomijnaj że ze mnie dzi­ka kotka jeśli zapomnisz to będzie uczta z ciebie słodka miauuuuu ... *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki Bądź roz­trop­na, bądź ro­zum­na, ale nig­dy nie bądź dum­na ! Ko­bieta i mężczyz­na to dwa światy, jak We­nus i Mars, które wiedzą się nawza­jem, ciążą ku so­bie, ale nig­dy się nie prze­nikną. We­nus dla Mar­sa nie opuści swej dro­gi, ani ko­bieta dla mężczyz­ny nie wyrzek­nie się swoich przeznaczeń.Przyjdź do mnie.... Świadomie... Bądź... Bądź przy mnie zawsze... Mów szeptem... Po cichu... Tak... Roz­pal me serce... Tyl­ko Ty mnie znasz... Ty wszys­tko o mnie wiesz... Tyl­ko Ty ro­zumiesz mnie... Tyl­ko z Tobą ma to sens...Kocham cię tak bar­dzo, że nie zliczę sposobów Umarłem dla ciebie, a ludzie mówią tylko: