Bądź prze­kona­ny; jeżeli o kimś mówisz źle, zaw­sze ci uwierzą.


bądź-prze­kona­ny-żeli-o kimś-mówisz-ź-zaw­sze- uwierzą
tadeusz dołęga-mostowiczbądźprze­kona­nyjeżelio kimśmówiszźlezaw­szeci uwierząbądź prze­kona­nyjeżeli o kimśo kimś mówiszmówisz źlezaw­sze ci uwierząjeżeli o kimś mówiszo kimś mówisz źlejeżeli o kimś mówisz źle

Wolę, gdy ludzie po­pierają mnie ze strachu niż z prze­kona­nia. Prze­kona­nia są zmien­ne, strach zaw­sze jest ten sam. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)
wolę-gdy-ludzie-po­pierają-mnie-ze strachu-ż-z prze­kona­nia-prze­kona­nia są zmien­ne-strach-zaw­sze-jest ten-sam
Prze­kona­niu ro­zumu nie zaw­sze to­warzyszy prze­kona­nie serca. -Vauvenargues
prze­kona­niu-ro­zumu-nie zaw­sze-to­warzyszy-prze­kona­nie-serca
Miłość ma zaw­sze ra­miona sze­roko ot­warte. Jeżeli zam­kniesz ra­miona wokół miłości, to prze­konasz się, że ścis­kasz je­dynie sa­mego siebie. -Leo Buscaglia
miłość- zaw­sze-ra­miona-sze­roko-ot­warte-jeżeli zam­kniesz-ra­miona-wokół-miłoś-to prze­konasz-ę-że ścis­kasz-­dynie-­mego