Bądź przy mnie tak blisko Jak tyl­ko potrafisz Szczelnie Przy mnie We mnie Zniszcz diabły duchy cienie Zgnieć przestrzeń Zgnieć usta Zgnieć włosy 


bądź-przy-mnie-tak-blisko-jak-tyl­ko-potrafisz-szczelnie-przy-mnie-we-mnie-zniszcz-diabły-duchy-cienie-zgnieć-przestrzeń-zgnieć-usta-zgnieć
deszczbądźprzymnietakbliskojaktyl­kopotrafiszszczelnieprzywezniszczdiabłyduchycieniezgniećprzestrzeńustawłosy bądź przyprzy mniemnie taktak bliskoblisko jakjak tyl­kotyl­ko potrafiszpotrafisz szczelnieszczelnie przyprzy mniemnie wewe mniemnie zniszczzniszcz diabłydiabły duchyduchy cieniecienie zgniećzgnieć przestrzeńprzestrzeń zgniećzgnieć ustausta zgniećzgnieć włosy bądź przy mnieprzy mnie takmnie tak bliskotak blisko jakblisko jak tyl­kojak tyl­ko potrafisztyl­ko potrafisz szczelniepotrafisz szczelnie przyszczelnie przy mnieprzy mnie wemnie we mniewe mnie zniszczmnie zniszcz diabłyzniszcz diabły duchydiabły duchy cienieduchy cienie zgniećcienie zgnieć przestrzeńzgnieć przestrzeń zgniećprzestrzeń zgnieć ustazgnieć usta zgniećusta zgnieć włosy bądź przy mnie takprzy mnie tak bliskomnie tak blisko jaktak blisko jak tyl­koblisko jak tyl­ko potrafiszjak tyl­ko potrafisz szczelnietyl­ko potrafisz szczelnie przypotrafisz szczelnie przy mnieszczelnie przy mnie weprzy mnie we mniemnie we mnie zniszczwe mnie zniszcz diabłymnie zniszcz diabły duchyzniszcz diabły duchy cieniediabły duchy cienie zgniećduchy cienie zgnieć przestrzeńcienie zgnieć przestrzeń zgniećzgnieć przestrzeń zgnieć ustaprzestrzeń zgnieć usta zgniećzgnieć usta zgnieć włosy bądź przy mnie tak bliskoprzy mnie tak blisko jakmnie tak blisko jak tyl­kotak blisko jak tyl­ko potrafiszblisko jak tyl­ko potrafisz szczelniejak tyl­ko potrafisz szczelnie przytyl­ko potrafisz szczelnie przy mniepotrafisz szczelnie przy mnie weszczelnie przy mnie we mnieprzy mnie we mnie zniszczmnie we mnie zniszcz diabływe mnie zniszcz diabły duchymnie zniszcz diabły duchy cieniezniszcz diabły duchy cienie zgniećdiabły duchy cienie zgnieć przestrzeńduchy cienie zgnieć przestrzeń zgniećcienie zgnieć przestrzeń zgnieć ustazgnieć przestrzeń zgnieć usta zgniećprzestrzeń zgnieć usta zgnieć włosy 

Przyjdź do mnie.... Świadomie... Bądź... Bądź przy mnie zawsze... Mów szeptem... Po cichu... Tak... Roz­pal me serce... Tyl­ko Ty mnie znasz... Ty wszys­tko o mnie wiesz... Tyl­ko Ty ro­zumiesz mnie... Tyl­ko z Tobą ma to sens...bądź przy mnie blisko bo tyl­ko wtedy nie jest mi zimno...przy­tul mnie szczelnie tak ciasno że żad­na blis­kość tej nie pokona nie chcę samotnie z roz­paczy umierać nie chcę być smut­kiem szalona przy­tul mnie szczelnie twarz uj­mij w swe dłonie gdy zim­ny wiatr tar­ga włosami nie pozwól mu tańczyć i zająć to miejsce po­między naszy­mi ciałami Kochaj mnie miłością gorącą Jak ocean sze­roką, bez kresu. Po­całun­kiem mnie prze­nieś daleko Gdzieś na wys­py szczęścia i uśmiechu. Ciszą ukołysz mnie do snu. Z gwieździs­tym niebem zaśpiewaj mi kołysankę. Nocą księżycową bądź przy mnie, Bo ciebie tyl­ko pragnę... In­spi­rowa­ne wier­szem K.I.Gałczyńskiego pt. ,,Wys­py szczęśliweKocham cię za to jak ty kochałeś mnie, za to jak byłeś przy mnie blisko. Niena­widzę cię za nic, a jed­nocześnie za wszystko. Stoję właśnie na gra­nicy moich uczuć, wielką prze­paścią są, lecz skacze. Bo mnie to przytłaczało i wy­dawało mi się że jest nisko.Dot­knij mnie... Dot­knij tak jak tyl­ko Ty potrafisz Wy­wołaj drżenie na mym stęsknionym ciele Dot­knij mnie... Dot­knij tak jak­bym miała zniknąć Za­nurz dłonie w mych włosach Dot­knij mnie... Dot­knij tak bym jęczała z roz­koszy Po­daruj spełnienie Dot­knij mnie... Do­tykiem Kochanka...