Bądź roz­trop­na, bądź ro­zum­na, ale nig­dy nie bądź dum­na ! 


bądź-roz­­na-bądź-ro­zum­na-ale-nig­dy-nie bądź-dum­na- 
lovely-girlbądźroz­trop­nabądźro­zum­naalenig­dynie bądźdum­na bądź roz­trop­nabądź ro­zum­naale nig­dynig­dy nie bądźnie bądź dum­naale nig­dy nie bądźnig­dy nie bądź dum­naale nig­dy nie bądź dum­na

Aby odnieść sukces w interesach bądź śmiały, bądź pierwszy, bądź odmienny. -Henry Marchant
aby-odnieść-sukces-w-interesach-bądź-śmiały-bądź-pierwszy-bądź-odmienny