Bądź sobą, a jeśli nie pot­ra­fisz, bądź kimś lepszym...


bądź-sobą-a śli-nie pot­ra­fisz-bądź-kimś-lepszym
natala ;)bądźsobąa jeślinie pot­ra­fiszbądźkimślepszymbądź sobąa jeśli nie pot­ra­fiszbądź kimśkimś lepszymbądź kimś lepszym

Jeżeli nie pot­ra­fisz być sobą, bądź przy­naj­mniej da­lekim swoim krewnym.Bądź wodą moją nie z deszczu nie obok bądź krwią i bądź wodą mną bądź lecz sobą tą drogą nie szedł nikt bo nie mogą przes­tać chcieć bo mieć nie możesz możesz być jedynie i bądź tyl­ko i tyl­ko to wystarczy zrozum już kochasz Nie bądź kimś ko­go będą wsta­nie po­lubić ludzie Bądź kimś ko­go sam będziesz w sta­nie lubić Bądź mi... Bądź mi niep­rze­mijającym uśmie­chem słońca Bądź mi skar­bem zam­kniętych źrenic Bądź mi czys­tym szczęściem i prawdą nie­wzburzoną, bez pod­wa­lin cier­pienia. Bez początku, bez końcu. Bądź mi. Tam gdzie ulot­ni się krzyk, stój i złap go. Wsiąkaj za­pach każdej łzy, by uczu­cia nie prze­mijały mi. Świeżością w bez­dechu bądź.Bądź roz­trop­na, bądź ro­zum­na, ale nig­dy nie bądź dum­na ! Sztu­ka jest od­twarza­niem rzeczy, bądź kon­struowa­niem form, bądź wy­rażaniem przeżyć - jeśli wytwór te­go od­twarza­nia, kon­struowa­nia, wy­rażania jest zdol­ny zachwy­cać bądź wzruszać, bądź wstrząsać.