Bądź sobą al­bo bądź ni­kim .


bądź-sobą-al­bo-bądź-­kim
maximbądźsobąal­bobądźni­kimbądź sobąsobą al­boal­bo bądźbądź ni­kimni­kimbądź sobą al­bosobą al­bo bądźal­bo bądź ni­kimbądź ni­kimbądź sobą al­bo bądźsobą al­bo bądź ni­kimal­bo bądź ni­kimbądź sobą al­bo bądź ni­kimsobą al­bo bądź ni­kim

Bądź sobą, a jeśli nie pot­ra­fisz, bądź kimś lepszym... -Natala ;)
bądź-sobą-a śli-nie pot­ra­fisz-bądź-kimś-lepszym
Bądź roz­trop­na, bądź ro­zum­na, ale nig­dy nie bądź dum­na !  -lovely-girl
bądź-roz­­na-bądź-ro­zum­na-ale-nig­dy-nie bądź-dum­na- 
Aby odnieść sukces w interesach bądź śmiały, bądź pierwszy, bądź odmienny. -Henry Marchant
aby-odnieść-sukces-w-interesach-bądź-śmiały-bądź-pierwszy-bądź-odmienny