Bądź wdzięczny za dobre chwile i z wdziękiem przyjmuj chwile próby.


bądź-wdzięczny-za-dobre-chwile-i-z-wdziękiem-przyjmuj-chwile-próby
richard carlsonbądźwdzięcznyzadobrechwilewdziękiemprzyjmujpróbybądź wdzięcznywdzięczny zaza dobredobre chwilechwile iz wdziękiemwdziękiem przyjmujprzyjmuj chwilechwile próbybądź wdzięczny zawdzięczny za dobreza dobre chwiledobre chwile ichwile i zi z wdziękiemz wdziękiem przyjmujwdziękiem przyjmuj chwileprzyjmuj chwile próbybądź wdzięczny za dobrewdzięczny za dobre chwileza dobre chwile idobre chwile i zchwile i z wdziękiemi z wdziękiem przyjmujz wdziękiem przyjmuj chwilewdziękiem przyjmuj chwile próbybądź wdzięczny za dobre chwilewdzięczny za dobre chwile iza dobre chwile i zdobre chwile i z wdziękiemchwile i z wdziękiem przyjmuji z wdziękiem przyjmuj chwilez wdziękiem przyjmuj chwile próby

Na chwilę zat­rzy­mam się w Twoich źrenicach w bez­ruchu Nieba gra­natem oblana Na chwilę utonę w za­pachu pieszczot dry­fując w la­biryn­cie ramion Na chwilę dot­knę ser­ca drżenie otu­lając się je­go ciepłem Na chwilę za­mykam oczy czuję przychodzisz z wiat­rem roz­le­wasz się melodią i wiem że jesteś 13.06.2016 Malusia_035  Nie ma nic piękniejszego niż chwile przed podróżą, chwile, gdy jutrzejszy horyzont przychodzi nas odwiedzić i dać nam swoje obietnice.Zapamiętaj dobre chwile, porażkami się nie przejmuj, chociaż było ich tyle.Są takie chwile, kiedy potrzebuję powiedzieć komuś o moich obawach; chwile, kiedy potrzebuję kogoś, z kim mogłabym podzielić się sekretem; chwile, kiedy potrzebuję kogoś, kto razem ze mną będzie się cieszyć z moich osiągnięć. W takich chwilach taką osobą jest mój przyjaciel.Wszystkie książki można podzielić na dwie grupy: książki na chwilę i na każdą chwilę.Przez chwilę byłam szczęśli­wa. Nie wie­działam, że żyłam w bańce myd­la­nej, która nag­le pękła. Zos­tała po niej tyl­ko mok­ra pla­ma złożona z moich łez... Przez chwilę byłam szczęśliwa...