Bądź wier­ny so­bie, będziesz miał wiernych.


bądź-wier­ny-so­bie-będziesz-miał-wiernych
wiesław brudzińskibądźwier­nyso­biebędzieszmiałwiernychbądź wier­nywier­ny so­biebędziesz miałmiał wiernychbądź wier­ny so­biebędziesz miał wiernych

Bądź wier­ny so­bie, a nie będziesz niewier­ny innym.Bądź silniejszy, a będziesz miał rację.Dopóki będziesz szczęśliwy, wielu będziesz miał przyjaciół. Gdy los cię opuści, będziesz sam.Jeżeli będziesz postępować najlepiej jak możesz, nie będziesz miał czasu martwic się, czy Ci się uda.Jak będziesz chciał miec piękną Ko­bietę jak tort. To naucz się dzielic nią z ko­lega­mi. A kiedy będziesz miał za­kalec to to cias­to zjesz wte­dy sam .Wier­sz dla Mar­ci­na Plew­ki i je­mu po­dob­nych . Będziesz jak drze­wo Na morzu tra­wy ugiętej Zmienisz krajobraz Wokół pochy­lony Pa­sować nie będziesz Jak brak zęba W gębie dzien­ni­karza Jak to dziec­ko Co króla na­giego wska­zało Ciebie jed­nak wyk­lną Ale będziesz I po­wiesz Dasz świadectwo Człowie­czeństwa De­ficy­tu czasów naszych Będziesz je­den Jak to drze­wo na morzu Tra­wy ugiętej