Bądź zawsze wierny prawdzie, nawet kiedy jest dla ciebie niewygodna, bo stanie się jeszcze bardziej niewygodna, gdy ją spróbujesz ukryć.


bądź-zawsze-wierny-prawdzie-nawet-kiedy-jest-dla-ciebie-niewygodna-bo-stanie-ę-jeszcze-bardziej-niewygodna-gdy-ją-spróbujesz-ukryć
bertrand russellbądźzawszewiernyprawdzienawetkiedyjestdlaciebieniewygodnabostaniesięjeszczebardziejgdyspróbujeszukryćbądź zawszezawsze wiernywierny prawdzienawet kiedykiedy jestjest dladla ciebieciebie niewygodnabo staniestanie sięsię jeszczejeszcze bardziejbardziej niewygodnagdy jąją spróbujeszspróbujesz ukryćbądź zawsze wiernyzawsze wierny prawdzienawet kiedy jestkiedy jest dlajest dla ciebiedla ciebie niewygodnabo stanie sięstanie się jeszczesię jeszcze bardziejjeszcze bardziej niewygodnagdy ją spróbujeszją spróbujesz ukryćbądź zawsze wierny prawdzienawet kiedy jest dlakiedy jest dla ciebiejest dla ciebie niewygodnabo stanie się jeszczestanie się jeszcze bardziejsię jeszcze bardziej niewygodnagdy ją spróbujesz ukryćnawet kiedy jest dla ciebiekiedy jest dla ciebie niewygodnabo stanie się jeszcze bardziejstanie się jeszcze bardziej niewygodna

Bądź wierny w przyjaźni i wierny w miłości, a o pozostałych przykazaniach będziesz mógł nie myśleć. -Wasilij Rozanow
bądź-wierny-w-przyjaź-i-wierny-w-miłoś-a-o-pozostałych-przykazaniach-będziesz-mógł-nie-myść
Jeżeli mężczyzna przyzwyczajony jest wygłaszać morały, to lepiej mu w tym nie przeszkadzać, bo stanie się jeszcze bardziej złośliwy. -Fiodor Szalapin
jeżeli-mężczyzna-przyzwyczajony-jest-wygłaszać-morały-to-lepiej-mu-w-tym-nie-przeszkadzać-bo-stanie-ę-jeszcze-bardziej-złośliwy
Każdy twój dzień stanie się lepszym dniem, jeśli spróbujesz swym życiem cieszyć się. -Anonim
każdy-twój-dzień-stanie-ę-lepszym-dniem-śli-spróbujesz-swym-życiem-cieszyć-ę