Bądźcie nietolerancyjni tylko wobec nietolerancji.


bądźcie-nietolerancyjni-tylko-wobec-nietolerancji
hipolit tainebądźcienietolerancyjnitylkowobecnietolerancjibądźcie nietolerancyjninietolerancyjni tylkotylko wobecwobec nietolerancjibądźcie nietolerancyjni tylkonietolerancyjni tylko wobectylko wobec nietolerancjibądźcie nietolerancyjni tylko wobecnietolerancyjni tylko wobec nietolerancjibądźcie nietolerancyjni tylko wobec nietolerancji

Bądźcie nieto­leran­cyjni tyl­ko wo­bec nietolerancji. -Hipolit Taine
bądźcie-nieto­leran­cyjni-tyl­ko-wo­bec-nietolerancji
Mężczyzna wobec lwa potrafi być lwem, ale wobec kobiety jest zawsze lisem. -Aleksander Świętochowski
mężczyzna-wobec-lwa-potrafi-być-lwem-ale-wobec-kobiety-jest-zawsze-lisem
Nadmierna wiara w szczęście i przypadek jest tylko dowodem naszej bezsilności wobec własnego losu. -Stefan Pacek
nadmierna-wiara-w-szczęście-i-przypadek-jest-tylko-dowodem-naszej-bezsilnoś-wobec-własnego-losu