Bądźcie ostrożni z człowiekiem, który niesprawiedliwie cierpi! Bóg wiele przebacza. Ludzie nigdy.


bądźcie-ostroż-z-człowiekiem-który-niesprawiedliwie-cierpi-bóg-wiele-przebacza-ludzie-nigdy
józef ignacy kraszewskibądźcieostrożniczłowiekiemktóryniesprawiedliwiecierpibógwieleprzebaczaludzienigdybądźcie ostrożniostrożni zz człowiekiemktóry niesprawiedliwieniesprawiedliwie cierpibóg wielewiele przebaczaludzie nigdybądźcie ostrożni zostrożni z człowiekiemktóry niesprawiedliwie cierpibóg wiele przebaczabądźcie ostrożni z człowiekiem

Ludziom, którzy cierpią niesprawiedliwie, nie wystarczy sama sprawiedliwość. Chcą, żeby winowajcy też ucierpieli niesprawiedliwie. To odczują jako sprawiedliwość.Nigdy człowiek piękniej nie czyni, jak gdy o przebaczenie prosi, albo sam przebacza.Zbyt dobrze znam ludzi, aby nie dostrzec, że obrażony zawsze przebacza, ale obrażający nigdy.Każde dziecko jest dowodem, Bóg nie znudził się człowiekiem, że nie uprzykrzyli mu się jeszcze ludzie.Człowiek nie jest nigdy tak piękny, jak wtedy, kiedy prosi o przebaczenie czy kiedy sam przebacza.Można pracując wiele uczynić mało i kochając wiele nigdy nie kochać dobrze.