Bądźcie ostrożni z człowiekiem, który niesprawiedliwie cierpi! Bóg wiele przebacza. Ludzie nigdy.


bądźcie-ostroż-z-człowiekiem-który-niesprawiedliwie-cierpi-bóg-wiele-przebacza-ludzie-nigdy
józef ignacy kraszewskibądźcieostrożniczłowiekiemktóryniesprawiedliwiecierpibógwieleprzebaczaludzienigdybądźcie ostrożniostrożni zz człowiekiemktóry niesprawiedliwieniesprawiedliwie cierpibóg wielewiele przebaczaludzie nigdybądźcie ostrożni zostrożni z człowiekiemktóry niesprawiedliwie cierpibóg wiele przebaczabądźcie ostrożni z człowiekiem

Ludziom, którzy cierpią niesprawiedliwie, nie wystarczy sama sprawiedliwość. Chcą, żeby winowajcy też ucierpieli niesprawiedliwie. To odczują jako sprawiedliwość. -Anonim
ludziom-którzy-cierpią-niesprawiedliwie-nie-wystarczy-sama-sprawiedliwość-chcą-żeby-winowajcy-też-ucierpieli-niesprawiedliwie-to-odczują
Nigdy człowiek piękniej nie czyni, jak gdy o przebaczenie prosi, albo sam przebacza. -Jean Paul
nigdy-człowiek-piękniej-nie-czyni-jak-gdy-o-przebaczenie-prosi-albo-sam-przebacza
Zbyt dobrze znam ludzi, aby nie dostrzec, że obrażony zawsze przebacza, ale obrażający nigdy. -Jean Jacques Rousseau
zbyt-dobrze-znam-ludzi-aby-nie-dostrzec-że-obrażony-zawsze-przebacza-ale-obrażający-nigdy
Każde dziecko jest dowodem, Bóg nie znudził się człowiekiem, że nie uprzykrzyli mu się jeszcze ludzie. -Rabindranath Tagore
każde-dziecko-jest-dowodem-bóg-nie-znudził-ę-człowiekiem-że-nie-uprzykrzyli-mu-ę-jeszcze-ludzie
Człowiek nie jest nigdy tak piękny, jak wtedy, kiedy prosi o przebaczenie czy kiedy sam przebacza. -Jean Paul
człowiek-nie-jest-nigdy-tak-piękny-jak-wtedy-kiedy-prosi-o-przebaczenie-czy-kiedy-sam-przebacza
Można pracując wiele uczynić mało i kochając wiele nigdy nie kochać dobrze. -Eliza Orzeszkowa
można-pracując-wiele-uczynić-ło-i-kochając-wiele-nigdy-nie-kochać-dobrze