Bądźmy dobrej myśli pamiętając, że najgorsze nieszczęścia nigdy nie przychodzą.


bądźmy-dobrej-myśli-pamiętając-że-najgorsze-nieszczęścia-nigdy-nie-przychodzą
russel james lowellbądźmydobrejmyślipamiętającżenajgorszenieszczęścianigdynieprzychodząbądźmy dobrejdobrej myślimyśli pamiętającże najgorszenajgorsze nieszczęścianieszczęścia nigdynigdy nienie przychodząbądźmy dobrej myślidobrej myśli pamiętającże najgorsze nieszczęścianajgorsze nieszczęścia nigdynieszczęścia nigdy nienigdy nie przychodząbądźmy dobrej myśli pamiętającże najgorsze nieszczęścia nigdynajgorsze nieszczęścia nigdy nienieszczęścia nigdy nie przychodząże najgorsze nieszczęścia nigdy nienajgorsze nieszczęścia nigdy nie przychodzą

Myśli, które przychodzą gromadą, to motłoch. Dobre myśli pojawiają się w małym gronie. Genialne myśli przychodzą same. -Marie Von Ebner - Eschenbach
myśli-które-przychodzą-gromadą-to-łoch-dobre-myśli-pojawiają-ę-w-łym-gronie-genialne-myśli-przychodzą-same
Nigdy nie było dobrej wojny i złego pokoju. -Benjamin Franklin
nigdy-nie-było-dobrej-wojny-i-złego-pokoju
Bądźmy wdzięczni idiotom. Gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęłaby sukcesu. -Mark Twain
bądźmy-wdzięczni-idiotom-gdyby-nie-oni-reszta-nigdy-nie-osiągnęłaby-sukcesu
Świat nigdy nie znalazł dobrej definicji dla słowa wolność. -Abraham Lincoln
Świat-nigdy-nie-znalazł-dobrej-definicji-dla-słowa-wolność
Świat nigdy nie znalazł dobrej definicji dla słowa
Świat-nigdy-nie-znalazł-dobrej-definicji-dla-słowa-wolność