Bądźmy dobrej myśli pamiętając, że najgorsze nieszczęścia nigdy nie przychodzą.


bądźmy-dobrej-myśli-pamiętając-że-najgorsze-nieszczęścia-nigdy-nie-przychodzą
russel james lowellbądźmydobrejmyślipamiętającżenajgorszenieszczęścianigdynieprzychodząbądźmy dobrejdobrej myślimyśli pamiętającże najgorszenajgorsze nieszczęścianieszczęścia nigdynigdy nienie przychodząbądźmy dobrej myślidobrej myśli pamiętającże najgorsze nieszczęścianajgorsze nieszczęścia nigdynieszczęścia nigdy nienigdy nie przychodząbądźmy dobrej myśli pamiętającże najgorsze nieszczęścia nigdynajgorsze nieszczęścia nigdy nienieszczęścia nigdy nie przychodząże najgorsze nieszczęścia nigdy nienajgorsze nieszczęścia nigdy nie przychodzą

Myśli, które przychodzą gromadą, to motłoch. Dobre myśli pojawiają się w małym gronie. Genialne myśli przychodzą same.Nigdy nie było dobrej wojny i złego pokoju.Wielkie myśli przychodzą z serca.Bądźmy wdzięczni idiotom. Gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęłaby sukcesu.Świat nigdy nie znalazł dobrej definicji dla słowa wolność.Świat nigdy nie znalazł dobrej definicji dla słowa