Bądźmy nieukami prawa, abyśmy mogli być wolni.


bądźmy-nieukami-prawa-abyśmy-mogli-być-wolni
cyceronbądźmynieukamiprawaabyśmymoglibyćwolnibądźmy nieukaminieukami prawaabyśmy moglimogli byćbyć wolnibądźmy nieukami prawaabyśmy mogli byćmogli być wolniabyśmy mogli być wolni

Bądźmy niewol­ni­kami pra­wa, abyśmy mog­li być wolni.Musimy być niewolnikami praw, abyśmy byli wolni.Mu­simy być niewol­ni­kami praw, abyśmy by­li wolni.Abyśmy mogli być szczęśliwymi, trzeba, aby naszemu szczęściu zawsze czegoś brakowało.pa­ni po­leca ik­sińskiemu opo­wie­dzieć o zmysłach człowieka. - uszy ma­my, abyśmy słysze­li ; oczy ma­my, abyśmy widzieli ; us­ta ma­my ...abyśmy się mog­li na­jeść i na­pić ! Bez względu na to czy usiłowania nasze będą lub nie uwieńczone skutkiem, powinniśmy tak żyć, abyśmy u kresu życia mogli sobie powiedzieć: