Będziemy się wikłali w nieporozumieniach, aż cała nasza gorączka i podniecenie ulotni się w niepotrzebnym wysiłku, w straconej na próżno gonitwie.


będziemy-ę-wikłali-w-nieporozumieniach-aż-cała-nasza-gorączka-i-podniecenie-ulotni-ę-w-niepotrzebnym-wysiłku-w-straconej-na-próżno-gonitwie
bruno schulzbędziemysięwikłalinieporozumieniachcałanaszagorączkapodniecenieulotniniepotrzebnymwysiłkustraconejnapróżnogonitwiebędziemy sięsię wikłaliwikłali ww nieporozumieniachaż całacała naszanasza gorączkagorączka ii podnieceniepodniecenie ulotniulotni sięw niepotrzebnymniepotrzebnym wysiłkuw straconejstraconej nana próżnopróżno gonitwiebędziemy się wikłalisię wikłali wwikłali w nieporozumieniachaż cała naszacała nasza gorączkanasza gorączka igorączka i podnieceniei podniecenie ulotnipodniecenie ulotni sięulotni się wsię w niepotrzebnymw niepotrzebnym wysiłkuw straconej nastraconej na próżnona próżno gonitwiebędziemy się wikłali wsię wikłali w nieporozumieniachaż cała nasza gorączkacała nasza gorączka inasza gorączka i podnieceniegorączka i podniecenie ulotnii podniecenie ulotni siępodniecenie ulotni się wulotni się w niepotrzebnymsię w niepotrzebnym wysiłkuw straconej na próżnostraconej na próżno gonitwiebędziemy się wikłali w nieporozumieniachaż cała nasza gorączka icała nasza gorączka i podniecenienasza gorączka i podniecenie ulotnigorączka i podniecenie ulotni sięi podniecenie ulotni się wpodniecenie ulotni się w niepotrzebnymulotni się w niepotrzebnym wysiłkuw straconej na próżno gonitwie

Cała nasza wie­dza zbliża nas do ignoracji, cała nasza ig­ro­norac­ja zbliża nas do śmierci. -Thomas Stearns Eliot
cała-nasza-wie­dza-zbliża-nas-do ignoracji-cała-nasza-ig­ro­norac­ja-zbliża-nas-do śmierci
Próżno uciec, próżno się przed miłością schronić, Bo jako lotny nie ma pieszego dogonić? -Jan Kochanowski
próżno-uciec-próżno-ę-przed-miłośą-schronić-bo-jako-lotny-nie-pieszego-dogonić
To, co się w największym wysiłku tworzy, winno wyglądać tak, jakby powstało szybko, prawie bez wysiłku, z zupełną łatwością, na przekór prawdzie. -Michał Anioł
to-co-ę-w-największym-wysiłku-tworzy-winno-wyglądać-tak-jakby-powstało-szybko-prawie-bez-wysiłku-z-zupełną-łatwośą-na-przekór-prawdzie
Cała nasza działalność zdąża do tego, aby uwolnić się od cierpienia i niepokoju. -Epikur
cała-nasza-działalność-zdąża-do-tego-aby-uwolnić-ę-od-cierpienia-i-niepokoju
Cała nasza działal­ność zdąża do te­go, aby uwol­nić się od cier­pienia i niepokoju. -Epikur
cała-nasza-działal­ność-zdąża-do te­go-aby uwol­ć ę-od cier­pienia-i niepokoju