Błąd łat­wiej dos­trzec niż prawdę, bo błąd leży na wie­rzchu, a praw­da w głębi.


błąd-łat­wiej-­trzec-ż-prawdę-bo błąd-ży-na wie­rzchu-a praw­da-w głębi
johann wolfgang goethebłądłat­wiejdos­trzecniżprawdębo błądleżyna wie­rzchua praw­daw głębibłąd łat­wiejłat­wiej dos­trzecdos­trzec niżniż prawdębo błąd leżyleży na wie­rzchua praw­da w głębibłąd łat­wiej dos­trzecłat­wiej dos­trzec niżdos­trzec niż prawdębo błąd leży na wie­rzchubłąd łat­wiej dos­trzec niżłat­wiej dos­trzec niż prawdębłąd łat­wiej dos­trzec niż prawdę

Błąd łatwiej można dostrzec niż prawdę, bo błąd leży na wierzchu, a prawda w głębi.Kto wie, że popełnił błąd i nie próbuje go naprawić, popełnia drugi błądŁatwiej dostrzega się błąd niż prawdę.No­wej praw­dzie nic nie szkodzi bar­dziej niż daw­ny błąd.Łat­wiej wie­rzyć w postęp niż w siebie.Łat­wiej jest coś wie­dzieć, niż wie­dzieć, skąd się to wie.