Błądze­nie jest rzeczą ludzką, ale dob­ro­wol­ne trwa­nie w błędzie jest rzeczą diabelską.


błądze­nie-jest rzeczą-ludzką-ale-dob­ro­wol­ne-trwa­nie-w błędzie-jest rzeczą-diabelską
św. augustyn (aureliusz augustyn z hippony)błądze­niejest rzecząludzkąaledob­ro­wol­netrwa­niew błędziediabelskąbłądze­nie jest rzecząjest rzeczą ludzkąale dob­ro­wol­nedob­ro­wol­ne trwa­nietrwa­nie w błędziew błędzie jest rzecząjest rzeczą diabelskąbłądze­nie jest rzeczą ludzkąale dob­ro­wol­ne trwa­niedob­ro­wol­ne trwa­nie w błędzietrwa­nie w błędzie jest rzecząw błędzie jest rzeczą diabelskąale dob­ro­wol­ne trwa­nie w błędziedob­ro­wol­ne trwa­nie w błędzie jest rzeczątrwa­nie w błędzie jest rzeczą diabelskąale dob­ro­wol­ne trwa­nie w błędzie jest rzecządob­ro­wol­ne trwa­nie w błędzie jest rzeczą diabelską

Rzeczą ludzką jest błądzić, rzeczą głupców - trwać w błędzie.Naj­piękniej­szą rzeczą pod słońcem i księżycem jest ludzka dusza. Zdu­miewają mnie małe cu­da dob­ro­ci, ja­kie wyświad­czają so­bie ludzie. Zdu­miewa mnie rozwój świado­mości, upar­te trwa­nie ro­zumu w ob­liczu przesądów i roz­paczy. Zdu­miewa mnie ludzka wytrwałość.Błądzenie - rzecz ludzka, trwanie w błędzie - diabelska. (Augustyn)Błądzić jest rzeczą ludzką, ale naprawdę mylić się potrafi tylko komputer.Ilekroć niezgodne są ze sobą sądy dwóch ludzi o tym samym przedmiocie, jest rzeczą pewną, iż przynajmniej jeden z nich jest w błędzie.Błądzić jest rzeczą ludzką.