Błądzić jest rzeczą ludzką, ale naprawdę mylić się potrafi tylko komputer.


błądzić-jest-rzeczą-ludzką-ale-naprawdę-mylić-ę-potrafi-tylko-komputer
al farmerbłądzićjestrzecząludzkąalenaprawdęmylićsiępotrafitylkokomputerbłądzić jestjest rzecząrzeczą ludzkąale naprawdęnaprawdę mylićmylić sięsię potrafipotrafi tylkotylko komputerbłądzić jest rzecząjest rzeczą ludzkąale naprawdę mylićnaprawdę mylić sięmylić się potrafisię potrafi tylkopotrafi tylko komputerbłądzić jest rzeczą ludzkąale naprawdę mylić sięnaprawdę mylić się potrafimylić się potrafi tylkosię potrafi tylko komputerale naprawdę mylić się potrafinaprawdę mylić się potrafi tylkomylić się potrafi tylko komputer

Błądzić jest rzeczą ludzką - wszystko pogmatwać potrafi tylko komputer.Mylić się jest rzeczą ludzką.Rzeczą ludzką jest błądzić, rzeczą głupców - trwać w błędzie.Błądzić jest rzeczą ludzką.Błądzić jest rzeczą ludzką, kłamać demokratyczną.Błądzić jest rzeczą ludzką - wybaczać niezwykłą.