Błądzić jest rzeczą ludzką - wszystko pogmatwać potrafi tylko komputer.


błądzić-jest-rzeczą-ludzką-wszystko-pogmatwać-potrafi-tylko-komputer
anonimbłądzićjestrzecząludzkąwszystkopogmatwaćpotrafitylkokomputerbłądzić jestjest rzecząrzeczą ludzkąludzkąwszystkowszystko pogmatwaćpogmatwać potrafipotrafi tylkotylko komputerbłądzić jest rzecząjest rzeczą ludzkąrzeczą ludzkąwszystko pogmatwaćwszystko pogmatwać potrafipogmatwać potrafi tylkopotrafi tylko komputerbłądzić jest rzeczą ludzkąjest rzeczą ludzkąwszystko pogmatwać potrafiwszystko pogmatwać potrafi tylkopogmatwać potrafi tylko komputerbłądzić jest rzeczą ludzkąwszystko pogmatwać potrafi tylkowszystko pogmatwać potrafi tylko komputer

Błądzić jest rzeczą ludzką, ale naprawdę mylić się potrafi tylko komputer.Rzeczą ludzką jest błądzić, rzeczą głupców - trwać w błędzie.Błądzić jest rzeczą ludzką.Błądzić jest rzeczą ludzką, kłamać demokratyczną.Błądzić jest rzeczą ludzką - wybaczać niezwykłą.Błądzić jest rzeczą ludzką. Er­ra­re hu­manum est. (łac., z gr.)