Błędem jest sądzić, że różnica między mądrością i głupotą ma cokolwiek wspólnego z różnicą między wiekiem dojrzałym i młodością.


błędem-jest-sądzić-że-różnica-między-mądrośą-i-głupotą-cokolwiek-wspólnego-z-różnicą-między-wiekiem-dojrzałym-i-młodośą
george bernard shawbłędemjestsądzićżeróżnicamiędzymądrościągłupotącokolwiekwspólnegoróżnicąwiekiemdojrzałymmłodościąbłędem jestjest sądzićże różnicaróżnica międzymiędzy mądrościąmądrością ii głupotągłupotą mama cokolwiekcokolwiek wspólnegowspólnego zz różnicąróżnicą międzymiędzy wiekiemwiekiem dojrzałymdojrzałym ii młodościąbłędem jest sądzićże różnica międzyróżnica między mądrościąmiędzy mądrością imądrością i głupotąi głupotą magłupotą ma cokolwiekma cokolwiek wspólnegocokolwiek wspólnego zwspólnego z różnicąz różnicą międzyróżnicą między wiekiemmiędzy wiekiem dojrzałymwiekiem dojrzałym idojrzałym i młodościąże różnica między mądrościąróżnica między mądrością imiędzy mądrością i głupotąmądrością i głupotą mai głupotą ma cokolwiekgłupotą ma cokolwiek wspólnegoma cokolwiek wspólnego zcokolwiek wspólnego z różnicąwspólnego z różnicą międzyz różnicą między wiekiemróżnicą między wiekiem dojrzałymmiędzy wiekiem dojrzałym iwiekiem dojrzałym i młodościąże różnica między mądrością iróżnica między mądrością i głupotąmiędzy mądrością i głupotą mamądrością i głupotą ma cokolwieki głupotą ma cokolwiek wspólnegogłupotą ma cokolwiek wspólnego zma cokolwiek wspólnego z różnicącokolwiek wspólnego z różnicą międzywspólnego z różnicą między wiekiemz różnicą między wiekiem dojrzałymróżnicą między wiekiem dojrzałym imiędzy wiekiem dojrzałym i młodością

Błędem jest sądzić, że różnica pomiędzy mądrością a głupotą ma cokolwiek wspólnego z różnicą między wiekiem dojrzałym a młodością.Różnica między obserwacją a ocenianiem jest jak różnica między oddychaniem a kąsaniemMiędzy pocałowaniem z wielkiej miłości a pocałowaniem z popędu krwi jest taka różnica, jak między aniołem i diabłem.Między pocałowaniem z wielkiej miłości a pocałowaniem z popędu krwi jest taka różnica jak między aniołem a diabłem.Jest różnica między otwartym umysłem a dziurą w głowie.Jakże wielka jest różnica między myśli, a wolnością słowa.