Błędem jest sądzić, że różnica między mądrością i głupotą ma cokolwiek wspólnego z różnicą między wiekiem dojrzałym i młodością.


błędem-jest-sądzić-że-różnica-między-mądrośą-i-głupotą-cokolwiek-wspólnego-z-różnicą-między-wiekiem-dojrzałym-i-młodośą
george bernard shawbłędemjestsądzićżeróżnicamiędzymądrościągłupotącokolwiekwspólnegoróżnicąwiekiemdojrzałymmłodościąbłędem jestjest sądzićże różnicaróżnica międzymiędzy mądrościąmądrością ii głupotągłupotą mama cokolwiekcokolwiek wspólnegowspólnego zz różnicąróżnicą międzymiędzy wiekiemwiekiem dojrzałymdojrzałym ii młodościąbłędem jest sądzićże różnica międzyróżnica między mądrościąmiędzy mądrością imądrością i głupotąi głupotą magłupotą ma cokolwiekma cokolwiek wspólnegocokolwiek wspólnego zwspólnego z różnicąz różnicą międzyróżnicą między wiekiemmiędzy wiekiem dojrzałymwiekiem dojrzałym idojrzałym i młodościąże różnica między mądrościąróżnica między mądrością imiędzy mądrością i głupotąmądrością i głupotą mai głupotą ma cokolwiekgłupotą ma cokolwiek wspólnegoma cokolwiek wspólnego zcokolwiek wspólnego z różnicąwspólnego z różnicą międzyz różnicą między wiekiemróżnicą między wiekiem dojrzałymmiędzy wiekiem dojrzałym iwiekiem dojrzałym i młodościąże różnica między mądrością iróżnica między mądrością i głupotąmiędzy mądrością i głupotą mamądrością i głupotą ma cokolwieki głupotą ma cokolwiek wspólnegogłupotą ma cokolwiek wspólnego zma cokolwiek wspólnego z różnicącokolwiek wspólnego z różnicą międzywspólnego z różnicą między wiekiemz różnicą między wiekiem dojrzałymróżnicą między wiekiem dojrzałym imiędzy wiekiem dojrzałym i młodością

Błędem jest sądzić, że różnica pomiędzy mądrością a głupotą ma cokolwiek wspólnego z różnicą między wiekiem dojrzałym a młodością. -George Bernard Shaw
błędem-jest-sądzić-że-różnica-pomiędzy-mądrośą-a-głupotą-cokolwiek-wspólnego-z-różnicą-między-wiekiem-dojrzałym-a-młodośą
Różnica między obserwacją a ocenianiem jest jak różnica między oddychaniem a kąsaniem -Elias Canetti
różnica-między-obserwacją-a-ocenianiem-jest-jak-różnica-między-oddychaniem-a-kąsaniem
Między pocałowaniem z wielkiej miłości a pocałowaniem z popędu krwi jest taka różnica, jak między aniołem i diabłem. -Henryk Sienkiewicz
między-pocałowaniem-z-wielkiej-miłoś-a-pocałowaniem-z-popę-krwi-jest-taka-różnica-jak-między-aniołem-i-diabłem
Między pocałowaniem z wielkiej miłości a pocałowaniem z popędu krwi jest taka różnica jak między aniołem a diabłem. -Henryk Sienkiewicz
między-pocałowaniem-z-wielkiej-miłoś-a-pocałowaniem-z-popę-krwi-jest-taka-różnica-jak-między-aniołem-a-diabłem
Jest różnica między otwartym umysłem a dziurą w głowie. -Anonim
jest-różnica-między-otwartym-umysłem-a-dziurą-w-głowie
Jakże wielka jest różnica między myśli, a wolnością słowa. -Anonim
jakże-wielka-jest-różnica-między-myśli-a-wolnośą-słowa