Błędem jest sądzić, że różnica pomiędzy mądrością a głupotą ma cokolwiek wspólnego z różnicą między wiekiem dojrzałym a młodością.


błędem-jest-sądzić-że-różnica-pomiędzy-mądrośą-a-głupotą-cokolwiek-wspólnego-z-różnicą-między-wiekiem-dojrzałym-a-młodośą
george bernard shawbłędemjestsądzićżeróżnicapomiędzymądrościągłupotącokolwiekwspólnegoróżnicąmiędzywiekiemdojrzałymmłodościąbłędem jestjest sądzićże różnicaróżnica pomiędzypomiędzy mądrościągłupotą mama cokolwiekcokolwiek wspólnegowspólnego zz różnicąróżnicą międzymiędzy wiekiemwiekiem dojrzałymbłędem jest sądzićże różnica pomiędzyróżnica pomiędzy mądrościąmądrością a głupotąa głupotą magłupotą ma cokolwiekma cokolwiek wspólnegocokolwiek wspólnego zwspólnego z różnicąz różnicą międzyróżnicą między wiekiemmiędzy wiekiem dojrzałymdojrzałym a młodościąże różnica pomiędzy mądrościąpomiędzy mądrością a głupotąmądrością a głupotą maa głupotą ma cokolwiekgłupotą ma cokolwiek wspólnegoma cokolwiek wspólnego zcokolwiek wspólnego z różnicąwspólnego z różnicą międzyz różnicą między wiekiemróżnicą między wiekiem dojrzałymwiekiem dojrzałym a młodościąróżnica pomiędzy mądrością a głupotąpomiędzy mądrością a głupotą mamądrością a głupotą ma cokolwieka głupotą ma cokolwiek wspólnegogłupotą ma cokolwiek wspólnego zma cokolwiek wspólnego z różnicącokolwiek wspólnego z różnicą międzywspólnego z różnicą między wiekiemz różnicą między wiekiem dojrzałymmiędzy wiekiem dojrzałym a młodością

Błędem jest sądzić, że różnica między mądrością i głupotą ma cokolwiek wspólnego z różnicą między wiekiem dojrzałym i młodością. -George Bernard Shaw
błędem-jest-sądzić-że-różnica-między-mądrośą-i-głupotą-cokolwiek-wspólnego-z-różnicą-między-wiekiem-dojrzałym-i-młodośą
Różnica między obserwacją a ocenianiem jest jak różnica między oddychaniem a kąsaniem -Elias Canetti
różnica-między-obserwacją-a-ocenianiem-jest-jak-różnica-między-oddychaniem-a-kąsaniem
Różnica pomiędzy geniuszem a głupotą polega na tym, że geniusz ma granice. -Bill Watterson
różnica-pomiędzy-geniuszem-a-głupotą-polega-na-tym-że-geniusz-granice
Jest różnica między otwartym umysłem a dziurą w głowie. -Anonim
jest-różnica-między-otwartym-umysłem-a-dziurą-w-głowie
Między pocałowaniem z wielkiej miłości a pocałowaniem z popędu krwi jest taka różnica, jak między aniołem i diabłem. -Henryk Sienkiewicz
między-pocałowaniem-z-wielkiej-miłoś-a-pocałowaniem-z-popę-krwi-jest-taka-różnica-jak-między-aniołem-i-diabłem
Między pocałowaniem z wielkiej miłości a pocałowaniem z popędu krwi jest taka różnica jak między aniołem a diabłem. -Henryk Sienkiewicz
między-pocałowaniem-z-wielkiej-miłoś-a-pocałowaniem-z-popę-krwi-jest-taka-różnica-jak-między-aniołem-a-diabłem