Błędne mniema­nie można to­lero­wać tam, gdzie zdro­wy rozsądek jest gotów je zwalczyć.


błędne-mniema­nie-można-to­lero­wać-tam-gdzie-zdro­wy-rozsądek-jest gotów- zwalczyć
thomas jeffersonbłędnemniema­niemożnato­lero­waćtamgdziezdro­wyrozsądekjest gotówje zwalczyćbłędne mniema­niemniema­nie możnamożna to­lero­waćto­lero­wać tamgdzie zdro­wyzdro­wy rozsądekrozsądek jest gotówjest gotów je zwalczyćbłędne mniema­nie możnamniema­nie można to­lero­waćmożna to­lero­wać tamgdzie zdro­wy rozsądekzdro­wy rozsądek jest gotówrozsądek jest gotów je zwalczyćbłędne mniema­nie można to­lero­waćmniema­nie można to­lero­wać tamgdzie zdro­wy rozsądek jest gotówzdro­wy rozsądek jest gotów je zwalczyćbłędne mniema­nie można to­lero­wać tamgdzie zdro­wy rozsądek jest gotów je zwalczyć

Błędne mniemanie można tolerować tam, gdzie zdrowy rozsądek jest gotów je zwalczyć.Od człowieka nie można wymagać więcej, niż sam jest gotów dąć. Nie można zbierać pszenicy tam, gdzie rośnie trawa.Nie próbuj posługi­wać się auto­ryte­tem tam, gdzie wys­tar­czy rozsądek.Bogów pro­simy tyl­ko o zdro­wy rozsądek w zdro­wym ciele.Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło. Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć.Tam­te cza­sy miały dog­ma­ty, my ma­my tyl­ko mniema­nia... a ni­mi nie można bu­dować katedr.