Błędne mniemanie można tolerować tam, gdzie zdrowy rozsądek jest gotów je zwalczyć.


błędne-mniemanie-można-tolerować-tam-gdzie-zdrowy-rozsądek-jest-gotów-zwalczyć
thomas jeffersonbłędnemniemaniemożnatolerowaćtamgdziezdrowyrozsądekjestgotówzwalczyćbłędne mniemaniemniemanie możnamożna tolerowaćtolerować tamgdzie zdrowyzdrowy rozsądekrozsądek jestjest gotówgotów jeje zwalczyćbłędne mniemanie możnamniemanie można tolerowaćmożna tolerować tamgdzie zdrowy rozsądekzdrowy rozsądek jestrozsądek jest gotówjest gotów jegotów je zwalczyćbłędne mniemanie można tolerowaćmniemanie można tolerować tamgdzie zdrowy rozsądek jestzdrowy rozsądek jest gotówrozsądek jest gotów jejest gotów je zwalczyćbłędne mniemanie można tolerować tamgdzie zdrowy rozsądek jest gotówzdrowy rozsądek jest gotów jerozsądek jest gotów je zwalczyć

Błędne mniema­nie można to­lero­wać tam, gdzie zdro­wy rozsądek jest gotów je zwalczyć.Od człowieka nie można wymagać więcej, niż sam jest gotów dąć. Nie można zbierać pszenicy tam, gdzie rośnie trawa.Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło. Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć.Jednym z warunków szczęścia jest zdrowy rozsądek.Nie próbuj posługiwać się autorytetem tam, gdzie wystarczy rozsądek.Nie próbuj posługi­wać się auto­ryte­tem tam, gdzie wys­tar­czy rozsądek.