Błędy kobiet - to jeden akt oskarżenia przeciw egoizmowi, niedbalstwu i nicości mężów.


błędy-kobiet-to-jeden-akt-oskarżenia-przeciw-egoizmowi-niedbalstwu-i-nicoś-mężów
honore de balzacbłędykobiettojedenaktoskarżeniaprzeciwegoizmowiniedbalstwunicościmężówbłędy kobietkobietjeden aktakt oskarżeniaoskarżenia przeciwprzeciw egoizmowiniedbalstwu ii nicościnicości mężówbłędy kobietjeden akt oskarżeniaakt oskarżenia przeciwoskarżenia przeciw egoizmowiniedbalstwu i nicościi nicości mężówjeden akt oskarżenia przeciwakt oskarżenia przeciw egoizmowiniedbalstwu i nicości mężówjeden akt oskarżenia przeciw egoizmowi

Brzydkie kobiety są zawsze zazdrosne o mężów. Piękne nigdy. Piękne nie mają na to czasu. Są zbyt zazdrosne o mężów innych kobiet.Wierność kobiety w małżeństwie bez miłości jest prawdopodobnie czymś przeciw naturze. Jest tylko jeden sposób uzyskania częstszej wierności kobiet w małżeństwie: dać swobodę pannom, a rozwód - mężatkom.Nasze akty... Akt żalu : szko­da, że bar­dziej mu nie przyłożyłem. Akt nadziei: może mu jeszcze ktoś przyłoży. Akt wiary : i tak już się z te­go nie podniesie. Akt miłości : kocham siebie za to wszystko.Droga do sukcesu jest pełna kobiet popychających mężów.Jeden kogut na dziesięć kur starczy, ale dziesięciu mężów zaledwie jedną białogłowę ukontentować może.Kobieta zajmująca się pisaniem popełnia dwa błędy: zwiększa ilość książek i zmniejsza ilość kobiet.