Błędy niewiele na tym zyskują, że już od wieków trwają. Trudno je z tej racji uznać za lepsze.


błędy-niewiele-na-tym-zyskują-że-już-od-wieków-trwają-trudno-z-tej-racji-uznać-za-lepsze
pierre baylebłędyniewielenatymzyskujążejużodwiekówtrwajątrudnotejracjiuznaćzalepszebłędy niewieleniewiele nana tymtym zyskująże jużjuż odod wiekówwieków trwajątrudno jez tejtej racjiracji uznaćuznać zaza lepszebłędy niewiele naniewiele na tymna tym zyskująże już odjuż od wiekówod wieków trwajątrudno je zje z tejz tej racjitej racji uznaćracji uznać zauznać za lepszebłędy niewiele na tymniewiele na tym zyskująże już od wiekówjuż od wieków trwajątrudno je z tejje z tej racjiz tej racji uznaćtej racji uznać zaracji uznać za lepszebłędy niewiele na tym zyskująże już od wieków trwajątrudno je z tej racjije z tej racji uznaćz tej racji uznać zatej racji uznać za lepsze

Kontrowersiści* bronią panującej religii z tej tylko racji, że jest panująca; zwalczają tych, którzy ją atakują, z tej tylko racji, że ją atakują.Gdyby mężczyznom przyszło żyć przez tyle wieków w warunkach kobiecych, niewiele wznieśliby się może ponad epokę troglodytów, Kobieta to jednak odporna rasa!Nie masz racji mówiąc, że ktoś nie ma racji. Prawie każdy ma rację - z tym tylko, że racja jednych jest prawdziwa, innych fałszywa.Ani przez chwilę nie jestem w stanie uznać za mój rząd tej organizacji politycznej, która jest jednocześnie rządem popierającym niewolnictwo.Już tym rzeczom nazad się trudno wrócić znowu: młodości i czasowi, panieństwu i słowu.Siła kobiet leży w tym, że są w stanie uznać złudzenia za rzeczywistość.